Samenwerking verbeteren rijksoverheid en IT-bedrijfsleven | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Samenwerking verbeteren rijksoverheid en IT-bedrijfsleven

Samenwerking verbeteren rijksoverheid en IT-bedrijfsleven

De Rijksoverheid en het IT-bedrijfsleven willen op structurele basis de samenwerking verbeteren. Meer kennis van elkaars werelden en meer vertrouwen moet leiden tot betere projecten waar burgers van profiteren. Onze adviseurs legden samen met de betrokken partijen een fundament voor samenwerking.

Meer wederzijds vertrouwen en begrip

De vraag is duidelijk: 'Help ons om 'aan de voorkant' de samenwerking tussen rijksoverheid en IT-marktpartijen te verbeteren met als doel te komen tot meer wederzijds vertrouwen en begrip van elkaars werelden'.  Als vraagstukken eenmaal uitmonden in hele concrete projecten - denk aan daarbij aan het Elektronisch Patiënten Dossier en DigiD - worden deze met meer voldoening voor beide partijen gerealiseerd.

Onze aanpak

We hebben de vraag opgepakt door versnipperde aanbod van huidige initiatieven en instrumenten voor de samenwerking, om te zetten in werkbare oplossingen. Dat deden we door de partijen te verbinden rondom een gedeelde samenwerkingsambitie en oplossingsrichtingen te formuleren voor bestaande belemmeringen. Ook droegen we randvoorwaarden aan voor een structurele samenwerking. Heel concreet was het creëren van draagvlak voor minimaal 2 samenwerkingsvormen, inclusief een aanzet voor realisatie via strategisch advies en een plan van aanpak.

Resultaat en kijkje naar de toekomst

Uiteindelijk zijn de afspraken en plannen voor 2 samenwerkingsvormen vastgelegd in een werkbaar businessmodel, met als doel in 2013 minimaal 10 concrete samenwerkingsvormen te hebben. Ook werden oplossingsformuleringen en prioriteringen voor omgaan met belemmeringen en randvoorwaarden neergezet. Al met al is een structureel platform voor verbinding en samenwerking tussen rijksoverheid en IT-bedrijfsleven in de toekomst ontstaan.

Worstelt u ook met samenwerkingsvraagstukken? Wij adviseren u hoe u dat kunt oppakken. Neem contact met ons op.

Markten & Sectoren

Rijksoverheid

Ageeth Telleman

Managing partner

Neem contact op