Projectmanagement nieuwbouw studentensociëteit Vindicat | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Projectmanagement nieuwbouw studentensociëteit Vindicat

Studentensociëteit Vindicat

Projectmanagement nieuwbouw studentensociëteit Vindicat

Aan de Grote Markt in Groningen is in april 2014 de nieuwe sociëteit van de roemruchte studentenvereniging Vindicat atque Polit in gebruik genomen. Twynstra Gudde deed namens de gemeente Groningen het management van dit complexe project.

De nieuwbouw van Vindicat is de eerste fase van de gebiedsontwikkeling Grote Markt Oostzijde, met daarin de vernieuwing van de Oostwand van de Grote Markt en realisatie van het Groninger Forum. De oude sociëteit moest hiervoor wijken. Vindicat wilde meewerken als het oude gebouw zou dienen als blauwdruk voor de nieuwbouw. Twynstra Gudde werd gevraagd om namens de gemeente deze ‘Nieuw-voor-oud’-afspraak te realiseren.

De visie

Met dit project waren voor de gemeente veel belangen gemoeid. Daarbij zag Vindicat kansen om aanvullende wensen voor de nieuwbouw in te dienen. Het was onze taak om deze voor de gemeente financieel neutraal te realiseren. Vanaf de start hebben we eraan gewerkt om partijen bij elkaar te brengen: goed luisteren naar wederzijdse belangen en de bereidheid laten zien om tot goede oplossingen te komen. Continuïteit (van personen) is daarbij cruciaal.

De aanpak

Allereerst hebben we een projectorganisatie opgezet waarin is afgesproken iedere twee weken met een ontwerpteam inclusief leden van Vindicat om tafel te gaan. In overleg is een Programma van Eisen opgesteld. Na architectenselectie heeft De Zwarte Hond een ontwerp gemaakt dat door de gemeente en Vindicat werd omarmd. Om binnen het budget extra wensen in te willigen, zijn functionele ruimtes vrij sober gehouden. Daardoor was er meer geld beschikbaar voor representatieve ruimtes.
Na Europese aanbesteding is het gebouw volgens bestek gerealiseerd door bouwcombinatie Jurriëns/Jorritsma. Wij hebben daarbij de risico’s met betrekking tot binnenstedelijk bouwen, zoals de kleine bouwplaats en beperking van de verkeersbewegingen, benoemd. Door goed overleg met betrokken partijen in de omgeving is de hinder voor de stad beperkt gebleven.

Het resultaat

Het was een complex proces, zowel in voorbereiding als in realisatie. Vindicat zag kansen het gebouw te verbeteren en de gemeente wilde ruimte maken voor de nieuwe Oostwand en het Groninger Forum. Alles speelde zich bovendien af in het hart van de stad, onder toeziend oog van kritische Stadjers. Toch is het resultaat zeer geslaagd. Tijdens de Dag van de Architectuur 2014 is het nieuwe Vindicat door publiek en jury verkozen tot de mooiste nieuwbouw van het afgelopen jaar. Dat is een steun in de rug voor de verdere ontwikkeling van dit deel van de binnenstad.

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Vanuit een gevoel voor verhoudingen tussen partijen en kennis van complexe bouwprojecten was Twynstra Gudde in staat om partijen met elkaar te verbinden. Door goed te luisteren naar wederzijdse belangen, elkaars taal te leren spreken, geduld te betrachten en door continu te werken aan realistische voorstellen die aan alle wensen beantwoorden, is het gelukt om tegenstellingen op te heffen en vertrouwen te winnen.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Expertises

Projectmanagement

Wicher Schönau

Partner

Neem contact op