Op koers naar de projectleider van de toekomst | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Op koers naar de projectleider van de toekomst

Waterschap Rijn en IJssel

Op koers naar de projectleider van de toekomst

Het Waterschap Rijn en IJssel werkt met een reeks vernieuwende projecten aan de wateropgaven van de toekomst. Dit vergt het uiterste van de circa 25 betrokken projectleiders. Twynstra Gudde heeft de unit Projecten ondersteund om als collectief de uitdagingen aan te kunnen.

De unit Projecten van het Waterschap is verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van diverse onderhouds- en nieuwbouwprojecten. Vaak gaat het om complexe gebiedsprojecten waarmee het waterschap anticipeert op veranderende opgaven op het gebied van water en klimaat. De projecten variëren van een tamelijk uniform onderhoudsproject tot de realisatie van een unieke en complexe neo-alginaatfabriek. Om dergelijke opdrachten goed uit te voeren, moeten projectleiders zich verdergaand specialiseren in specifieke kennis en kunde. Het Waterschap vroeg ons om het team van projectenleiders daarbij te helpen. De vraag was: ‘Hoe ontwikkelen en organiseren wij ons collectief en individueel om de opdrachten van de toekomst aan te kunnen?’

Onze visie

De tijd is voorbij dat ieder project door iedere standaard, goede projectleider kon worden uitgevoerd. Het gaat steeds vaker om complexe, innovatieve projecten waarvoor een zwaar beroep wordt gedaan op specifieke kennis en inzicht en op persoonlijke passies, talenten en overtuigingen. De opgave van de toekomst moet daarom niet alleen worden gekoppeld aan kennis en kunde, maar ook aan intrinsieke motivatie. Hoe beter die koppeling, hoe beter de uitvoering van het werk.

De aanpak

Onder de titel ‘Ontwikkelkoers unit projecten’ hebben we met de groep projectleiders een ontdekkingsreis gemaakt naar de ‘why, how en what’ van de rol van projectleider. Onder begeleiding van adviseurs van Twynstra Gudde zijn de projectleiders in vier werksessies ingegaan op:

  • Wat verandert er in de wateropgaven van de toekomst (2020 en verder)?
  • Hoe kun je daar als projectleider vorm aan geven? Wat heb je daarvoor nodig?
  • Welke persoonlijke passies en talenten dragen bij aan de opdracht van het collectief?

Door maatwerk in de voorbereiding, organisatie en aanpak van de sessies is er vertrouwen ontstaan waardoor in de laatste sessie in alle openheid gesproken kon worden over ieders persoonlijke drijfveren in relatie tot het werk.

Het resultaat

Opvallend was hoeveel energie er vrijkwam door ieders visie op de toekomst te bespreken. Het werd duidelijk hoe bijvoorbeeld de circulaire economie of klimaatadaptatie van invloed zijn op het werk en wat dit betekent voor samenwerking, projectmanagement, integraliteit en financiering van projecten. Door inzichten te delen hebben de projectleiders zich ontwikkeld tot een collectief dat zich als geheel committeert aan de gezamenlijke koers. Het team is hierdoor beter voorbereid op de uitdagingen van de toekomst en de onzekerheden die daarmee samenhangen.

Waarom Twynstra Gudde?

De adviseurs van Twynstra Gudde leggen de verbinding tussen de inhoud van het werk van waterschappen, de processen die nodig zijn om dit werk uit te voeren en de competenties die daarvoor van projectleiders worden gevraagd. Doordat we voortdurend die koppeling leggen, ontstaat er onderling vertrouwen. Dat biedt ruimte om tot nieuwe inzichten en betere samenwerking te komen.

Markten & Sectoren

Water

Stan Duifhuizen

Managing partner

Neem contact op