Ontwikkeling van nieuw besturingsmodel voor huisvesting bij Dienst Justitiële Inrichtingen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Ontwikkeling van nieuw besturingsmodel voor huisvesting bij Dienst Justitiële Inrichtingen

Dienst Justitiële Inrichtingen

Ontwikkeling van nieuw besturingsmodel voor huisvesting bij Dienst Justitiële Inrichtingen

Er zijn bij het Rijk wijzigingen gaande bij het rijkshuisvestingsstelsel. Dat betekent aanpassingen bij het huidige besturingsmodel van het overheidsvastgoed. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vroeg aan onze adviseurs hen te ondersteunen bij verdere professionalisering van hun eigen interne vastgoedsturing.

In de komende jaren ontstaan 4 centrale facilitaire dienstverleners en 1 centrale huisvestingsmanager voor het Rijk. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de huisvesting en facilitaire dienstverlening bij DJI. Het wordt steeds complexer en het kunnen inspelen op de veranderingen bij de huisvestingsbehoefte vereist strakke ketenregie in de nieuwe situatie.

Anders inrichten van vastgoedsturing

Daarom heeft de directie Facilitair Huisvesting en Inkoop (FHI) van DJI de behoefte gehad om de interne vastgoedsturing verder te professionaliseren en anders in te gaan richten. Het nieuwe besturingsmodel voor huisvesting mag geen obstakel vormen voor het primair proces.

Wij hebben de bestaande processen, inrichting van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, communicatie, coördinatie, informatieproces en de posities van de interne en externe stakeholders in kaart gebracht. Deze situatie is vervolgens gekoppeld aan de wijzigingen van het Rijkshuisvestingsstelsel. Op basis van de geconstateerde verbeterpunten en conclusies zijn verschillende besturingsmodellen voor de besturing van de huisvestingsbehoefte van DJI uitgewerkt, waarmee beter grip kan worden verkregen op de komende vastgoedontwikkelingen binnen en buiten DJI.

Keuze is gemaakt

De hoofddirectie heeft positief op deze modellen gereageerd en gekozen voor gemandateerd opdrachtgeverschap. En mét de boodschap om eerst de afdeling op te bouwen om daarna door te groeien naar de optie waarin de huisvestingsbudgetten gecentraliseerd gaan worden.

Heeft u ook behoefte aan advies rondom uw vastgoedsturing? Neem dan contact op met een van onze adviseurs voor een afspraak.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Erik Jan Rouwenhorst

Project Executive

Neem contact op