Onderzoek naar niet gerealiseerd bouwproject op Schiermonnikoog | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Onderzoek naar niet gerealiseerd bouwproject op Schiermonnikoog

Gemeente Schiermonnikoog

Onderzoek naar niet gerealiseerd bouwproject op Schiermonnikoog

De planvorming van het bezoekerscentrum ‘De Promenade’ heeft meer dan 15 jaar geduurd wanneer de raad van Schiermonnikoog in 2014 besluit om niet garant te staan voor aanvullende financiering. Daardoor komt het project tot stilstand. Op verzoek van alle gemeenteraadfracties onderzocht de rekenkamercommissie De Waddeneilanden het gehele procesverloop, met hulp van Twynstra Gudde.

Van ambitie naar politieke impasse

Rond de eeuwwisseling start een initiatief om het bezoekerscentrum van Schiermonnikoog te vernieuwen door nieuwe partners aan te trekken en nieuwbouw te realiseren. Met grote voortvarendheid worden verschillende subsidies aangetrokken, zodat de investering van de gemeente beperkt kan blijven. Ondertussen wordt door een nieuw opgerichte stichting gewerkt aan de nieuwbouwplannen en de exploitatie. Jaren later zal door een samenloop van omstandigheden het politieke draagvlak voor het project wegvallen en besluit de raad door het niet garant staan voor aanvullende financiering indirect tot het stopzetten van het project.

Terugkijken om van te leren

Voor de direct betrokkenen is het lastig om terug te kijken op de planvorming van De Promenade, omdat het beoogde resultaat niet bereikt is. Toch ziet de rekenkamercommissie kans om met dit onderzoek de raad van Schiermonnikoog te voorzien van:

  • Een objectieve reconstructie: wat is er nu feitelijk gebeurd?
  • Concrete aanbevelingen: wat kan er in de toekomst beter?

Om er zeker van te zijn dat de complexiteit van het bouwproject op waarde geschat wordt, heeft de rekenkamercommissie een adviesbureau gezocht met inhoudelijke expertise op dit vlak. Naast ervaring met rekenkameronderzoek kon Twynstra Gudde dat bieden.

Begrip voor de context van het eiland

Vanzelfsprekend is het realiseren van een ambitieus project met talloze ‘eilander partijen’ iets ongewoons. Als onderzoekers hebben wij veel aandacht besteed aan de vraag: wat maakt dit project op Schiermonnikoog nu anders dan een regulier (gemeentelijk) bouwproject? Door een aantal dagen zelf op het eiland te verblijven en de sleutelfiguren in hun eigen omgeving te spreken, hebben wij hier maximaal op ingezet.

Rekenkameronderzoek als herkenbare reconstructie

Ondanks de specifieke context was het streven om een zo feitelijk mogelijke rapportage te maken. Echter, deze moest goed leesbaar zijn en herkenbaar voor de eilanders. Daarom staat onze eindrapportage uitgebreid stil bij ‘betekenisvolle momenten’: concrete voorbeelden waar in het proces het eindresultaat wordt bepaald. 

Dit maakt dat de raad en ook de ambtelijke en bestuurlijke organisatie het onderzoek als buitengewoon herkenbaar heeft ervaren en de aanbevelingen kon overnemen.

Markten & Sectoren

Huisvesting en vastgoed

Expertises

Risicomanagement

Wicher Schönau

Partner

Neem contact op