Omgevingsanalyse Centraal Bureau voor de Statistiek | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Omgevingsanalyse Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek

Omgevingsanalyse Centraal Bureau voor de Statistiek

Behoeven de thema's uit het huidige programma voor de komende jaren nog aanpassing? En zijn er nieuwe behoeften op het gebied van de toegankelijkheid van de informatie c.q. dienstverlening? Deze vragen staan centraal in de omgevingsanalyse die Twynstra Gudde uitvoert voor het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Betrouwbare en samenhangende informatie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft als taak het publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische informatie, die inspeelt op de behoefte van de samenleving. Op basis hiervan worden door de overheid en in het bedrijfsleven belangrijke beslissingen genomen. Om in staat te blijven mee te bewegen met de steeds veranderende maatschappij, is het van belang een goed beeld te hebben van ontwikkelingen die het inhoudelijke programma en de toegankelijkheid van de informatie van het CBS (kunnen gaan) beïnvloeden. Op basis hiervan kunnen prioriteiten worden gesteld. Om hier zicht op te krijgen, vraagt het CBS Twynstra Gudde een omgevingsanalyse uit te voeren.

‘Heldere analyse, waarbij een goed beeld is ontstaan van de behoeften en wensen van onze gebruikers en relaties. Twynstra Gudde heeft interessante bevindingen gedaan die nuttig zijn voor het opstellen van ons nieuwe meerjarenprogramma’

Kees Zeelenberg, directeur Methoden en Statistisch Beleid

Bruikbare input voor meerjarenprogramma

Vanwege de grote diversiteit aan gebruikers en relaties, houdt Twynstra Gudde een groot aantal (groeps)interviews. Niet alleen ministeries, regionale overheden, uitvoeringsorganisaties, planbureaus en universiteiten worden bevraagd, ook studenten, scholieren, journalisten, het bedrijfsleven en medewerkers van politieke partijen en lobbyorganisaties komen aan het woord. Daarnaast geven internationale organisaties als de OESO, Eurostat en enkele internationale statistische bureaus hun visie op het programma van het CBS en schetsen zij belangrijke ontwikkelingen.

Op basis van de interviews formuleert Twynstra Gudde aandachtspunten ten aanzien van de rol, het inhoudelijk aanbod en de dienstverlening van het CBS. Met de resultaten heeft het CBS de gewenste input voor het opstellen van zijn meerjarenprogramma 2014-2018.

Markten & Sectoren

Rijksoverheid

Jaap de Heer

Partner Strategie en beleid

Neem contact op