Noord-Brabant: versneld aan de slag met klimaatadaptatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Noord-Brabant: versneld aan de slag met klimaatadaptatie

Provincie Noord-Brabant

Noord-Brabant: versneld aan de slag met klimaatadaptatie

Noord-Brabant wil in 2050 volledig klimaatbestendig zijn. De provincie wil daar nu al doelgericht aan werken en een voorbeeld zijn voor andere provincies. Twynstra Gudde heeft de ambities concreet gemaakt, een uitvoeringsplan gemaakt en een organisatie in de benen gezet.

Vandaag werken aan morgen

De stip op de horizon is duidelijk. Maar wat betekent dat concreet en hoe ziet het pad tussen nu en 2050 eruit? Welke tussenliggende doelen zijn haalbaar? Hoe kunnen die worden gerealiseerd en wie zijn daar dan bij betrokken? Welke voorbeeldprojecten zijn inspirerend? Noord-Brabant wil vandaag aan de slag en de partijen om zich heen verzamelen die dat ook willen: andere overheden, bedrijfsleven en bewoners.

Agenda en programma

Wij hebben de provincie geholpen in een rol als kwartiermaker bij het inrichten van een uitvoeringsorganisatie en het opstellen van een agenda voor de periode 2017-2020. Beide sporen (hoe en wat) gaan samen op. We hebben geholpen om de doelen scherp te krijgen. Wat betekent een klimaatbestendige provincie precies? Hoeveel uur hittestress is nog acceptabel? Hoeveel wateroverlast door extreme regen mag er maximaal zijn? We hebben analyses gemaakt om de opgave concreet te krijgen en de stap naar een uitvoeringsprogramma te kunnen zetten.

Uitvoeringsorganisatie

Tegelijk hebben we een uitvoeringsorganisatie ingericht bestaande uit een tiental medewerkers, dwars door de provinciale organisatie. Met deze groep zijn we aan de slag gegaan. Wat betekent de klimaatopgave voor beleidsterreinen als landbouw, natuur, infrastructuur en stedelijke ontwikkeling? Welke ontwikkelingen werken klimaatbestendigheid juist tegen? Het interne netwerk is de spil in de organisatie die zorgt voor kennis en bewustzijn. Daarnaast treedt dit netwerk naar buiten om samenwerking te zoeken met gemeenten en andere partners. Goed bijhouden wat er speelt en ‘klimaatadaptatie’ inbrengen bij iedere ontwikkeling die relevant kan zijn.

Nu moet het gaan leven

We hebben geholpen de organisatie in te richten en richting gegeven aan het werk. Nu moet het gaan leven zodat ‘klimaatadaptatie’ integraal deel is van alle ruimtelijke opgaven en programma’s in Noord-Brabant. Samen met haar partners kan de provincie doelgericht en stap voor stap aan de slag zodat de leefomgeving opgewassen is tegen een veranderend klimaat.