Met initiatief ‘Zero emissie busvervoer’ schonere bussen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Met initiatief ‘Zero emissie busvervoer’ schonere bussen

Stichting Zero Emissie Busvervoer

Met initiatief ‘Zero emissie busvervoer’ schonere bussen

Twynstra Gudde is één van de initiatiefnemers van de stichting Zero Emissie Busvervoer in Nederland. De stichting streeft naar schoon en betaalbaar busvervoer en wil de bussen vanaf 2025 emissievrij gerealiseerd hebben.

Het overgrote deel van de 5.000 bussen in het openbaar vervoer in Nederland maakt momenteel gebruik van verbrandingsmotoren die schadelijke stoffen uitstoten. “De stichting Zero Emissie Busvervoer streeft ernaar om deze problematiek bij de bron aan te pakken en emissievrij busvervoer in Nederland in te voeren”, stelt voorzitter van de stichting Marijke van Haaren. "De stichting is hét platform voor iedereen die zich wil inzetten voor emissievrij busvervoer. Juist door samenwerking van alle partijen kunnen we het busvervoer op een betaalbare manier vergroenen.”

Volgens ons zijn er zes redenen waarom PPS de economie een boost kan geven. Deze redenen hebben wij voor u op een rij gezet in een artikel.

Download nu het artikel!

 

Schoon en betaalbaar busvervoer

Twynstra Gudde is achter het initiatief gaan staan omdat wij vinden en geloven dat het busvervoer in Nederland schoner moet maar zonder onbetaalbaar te worden. De stichting maakt zich hier sterk voor. Daarom bood zij de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, in oktober 2012 een manifest aan wat deze doelstellingen bekrachtigd. Een ambitieus project dat in 2025 gerealiseerd moet zijn.

Daarbij werkt de stichting allerlei plannen en programma’s uit in nauw overleg met veel partijen. Dit zijn onder anderen de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en Financiën. Bij de Stuurgroep Zero Emissie Busvervoer zijn inmiddels nog meer partijen aangesloten:

 • ANWB
 • D-INCERT, Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport
 • FME-CWM, werkgeversorganisatie voor de technologische industrie
 • ICT~Office, branchevereniging van ICT-bedrijven
 • IPO, Interprovinciaal Overleg
 • KNV, Koninklijk Nederlands Vervoer, mede namens FMN, Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Natuur en Milieu
 • NVB, Nederlandse Vereniging van Banken
 • Provincie Noord-Brabant
 • Rai Vereniging
 • SkVV, koepel van stadsregio’s
 • UNETO-VNI, ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel