Meer verbinding voor leiderschap uitvoeringsorganisatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Meer verbinding voor leiderschap uitvoeringsorganisatie

Meer verbinding voor leiderschap uitvoeringsorganisatie

Deze uitvoeringsorganisatie van de overheid is in de afgelopen jaren fors is gegroeid. Er zijn nieuwe managers gekomen en er heeft een directiewissel plaatsgevonden. In de evaluatie van laatste reorganisatie werd de aanbeveling opgenomen om verder te investeren in de organisatie, onder meer in de ontwikkeling van het leiderschap van de teamleiders.

De groep van circa 20 teamleiders bestaat uit zowel beginnende als ervaren leidinggevenden. Het karakter van de teams is verschillend. Er was behoefte om zowel te investeren in de ontwikkeling van de teamleiders, als in de verbinding tussen het Management Team en de teamleiders. Ons werd gevraagd aandacht te besteden aan leiderschap, de verbinding tussen teams en de cultuur van de organisatie.

Visie

Wij verbinden persoonlijk leiderschap altijd met de doelen van de organisatie. Het gaat om leiding geven aan jezelf, aan je team én aan de gezamenlijke opgave. In die drieslag werkten we aan de ontwikkeling van de teamleiders en het MT.

De heersende cultuur is van invloed op het leiderschap, en vice versa. Om leiding te kunnen geven aan de gezamenlijke opgave is het van belang de cultuur te concretiseren. Dat doe je door bestaande overtuigingen en veronderstellingen boven tafel te krijgen en met elkaar het gesprek aan te gaan over daarbij horend gewenst en ongewenst gedrag.

Omdat zowel leiderschap als cultuur geen op zichzelf staande onderdelen zijn, maar zijn geïntegreerd in de gehele organisatie hebben we de klant aanbevolen om dit traject niet alleen te richten op de teamleiders maar ook op het MT. Deze groep heeft gezamenlijk het hele traject doorlopen.

Aanpak

Cultuur en leiderschap staan nooit stil, het is altijd in ontwikkeling. Het is nooit af. Zo hebben wij onze aanpak ingestoken; gedurende een aantal maanden zijn de deelnemers gevoed met oefeningen, werkvormen, vaardigheden en inspiratie om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van de huidige situatie naar de gewenste situatie. Zo legden we een stevig fundament waarop voortgebouwd kan worden.

Tijdens de collectieve trainingsdagen is gewerkt aan het concretiseren van cultuur en steeds werd de koppeling gemaakt met wat dat vraagt van het leiderschap. We wisselden collectieve trainingsdagen af met individuele coaching en intervisie in kleinere subgroepen.

Er is een kernteam samengesteld, bestaande uit de directeur, twee deelnemers en twee begeleiders vanuit Twynstra Gudde om in co-creatie en overleg het traject vorm te geven.

Resultaat

Het samen zijn, de open gesprekken en de onderlinge aandacht voor elkaar heeft ervoor gezorgd dat de leiders meer in verbinding staan met elkaar; ze zoeken elkaar vaker op, ze delen kennis, ze overleggen dilemma’s en ze hebben de onderlinge communicatie geïntensiveerd. Er is tevens beter begrip van de gewenste cultuur, en van de manier waarop die binnen de organisatie kan worden verankerd.

Catherine van Nierop

Adviseur

Neem contact op