Meer bestuurlijke grip op samenwerken: Netwerk Afvalwaterketen Delfland | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Meer bestuurlijke grip op samenwerken: Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Meer bestuurlijke grip op samenwerken: Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Delfland heeft de hoogste waterschapslasten per inwoner, vooral door de hoge zuiverings- en transportkosten. Een doelmatige samenwerking in de afvalwaterketen - hoogheemraadschap, gemeenten en waterbedrijven – is dan ook van groot belang. De samenwerking richt zich, vanuit het Bestuursakkoord Water, op het besparen van kosten, het verbeteren van de kwaliteit en het verminderen van kwetsbaarheid. Hoe effectief is de samenwerking? En wat kan er bestuurlijk worden gedaan om die te verbeteren? Ons onderzoek bood inzicht en vooral ook concrete handvatten voor de toekomst.

De vraag: een doeltreffend en robuust netwerk?

Het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) is een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Delfland, twaalf gemeenten en twee waterbedrijven. Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Delfland (de Verenigde Vergadering) wilde inzicht in de voortgang van de samenwerking. Hoe doeltreffend is die? En is het netwerk robuust genoeg om toekomstige ontwikkelingen te faciliteren? De Rekeningcommissie van het hoogheemraadschap vroeg ons dit te verkennen.

De aanpak: informatie helder boven water

Het onderzoek moest leiden tot inzicht in de doeltreffendheid van de samenwerking en daarmee tot meer grip. Door onze ervaring in samenwerkingsverbanden in de waterketen, zowel met organisatieoptimalisatie als met dagelijkse uitvoering, begrijpen wij wat nodig is voor een effectieve samenwerking. Wij begrijpen de implicaties van deze oplossingen voor de specifieke situatie van NAD en Delfland. Onderzoekers Stan Duifhuizen en Arjan Löesink onderzochten het ‘waarom’, het ‘hoe’ en de resultaten van de samenwerking. Om de bevindingen hierbij objectief te toetsen en te beoordelen, maakten zij gebruik van een uitgebreid normenkader. Een documentanalyse en interviews met de verantwoordelijke portefeuillehouder, de programmamanager van de samenwerking en medewerkers van Delfland, brachten de benodigde informatie boven water. Alle bevindingen zijn beschreven in een rapport, dat de Verenigde Vergadering inmiddels heeft besproken en vastgesteld.

Het resultaat: focus op de toekomst

Onze verbetervoorstellen en oplossingen richten zich zowel op bestuurlijke sturing als op maatregelen die de ambtelijke uitvoering raken. Een van de belangrijkste conclusies van het onderzoek: het is slechts beperkt mogelijk om uitspraken te doen over de doelrealisatie van NAD. De gerealiseerde kostenbesparing volgt niet één-op-één uit de ondernomen inspanningen. Wel werd duidelijk dat de samenwerking veel bijdraagt aan de verhouding tussen de partners. Om de betrokkenheid van de Verenigde Vergadering bij NAD te verbeteren, hebben we mogelijkheden in beeld gebracht en concrete handvatten aangereikt om effectiever te communiceren. Daarnaast luidt het advies om de Verenigde Vergadering een rol te geven bij het bepalen van de nieuwe doelen en opgaven na 2020: klimaatadaptatie en het sluiten van de waterketen. Deze doelen sluiten goed aan bij de bestaande energie en intrinsieke motivatie in de samenwerking. Bovendien bieden ze de Verenigde Vergadering mogelijkheden om meer grip te krijgen op de samenwerking. Onze conclusies en aanbevelingen zijn omarmd en overgenomen door zowel het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden als de Verenigde Vergadering.

 

Markten & Sectoren

Water

Arjan Loesink

Adviseur

Neem contact op