Marketing- en verkoop referentiemodel ouderenzorg voor Zorgpartners Friesland | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Marketing- en verkoop referentiemodel ouderenzorg voor Zorgpartners Friesland

Zorgpartners Friesland

Marketing- en verkoop referentiemodel ouderenzorg voor Zorgpartners Friesland

In samenwerking met ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte is een referentiemodel voor marketing- en verkoop gemaakt dat helpt bij de inrichting en professionalisering van deze nieuwe functie.

De omgeving van organisaties in de VVT is sterk in beweging. Eén van de gevolgen daarvan is dat de traditionele ‘zorginkoop’ in een geheel ander daglicht komt te staan. Het wordt marketing en verkoop. Aan meerdere verzekeraars, gemeenten en particulieren. En met meerdere bekostigingsstromen: WMO, Zvw, AWBZ, particulier.

De inkooppartijen worden snel zakelijker en professioneler. De directie van Noorderbreedte, onderdeel van Zorgpartners Friesland, ervoer dat in deze sterk veranderende context een professionele marketing- en verkoopfunctie van groot belang is. De directie heeft Huub Raemakers en Wilfrid Opheij gevraagd te ondersteunen bij het ontwerp voor een professionele marketing- en verkoopfunctie. Gezamenlijk is een referentiemodel voor marketing- en verkoop in de ouderenzorg gemaakt. Het model helpt Noorderbreedte bij de inrichting van een professionele marketing- en verkoopfunctie.

Markten & Sectoren

Care

Huub Raemakers

Partner strategie en innovatie

Neem contact op