Leiderschapsprogramma woningcorporatie Mooiland | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Leiderschapsprogramma woningcorporatie Mooiland

Woningcorporatie Mooiland

Leiderschapsprogramma woningcorporatie Mooiland

Woningcorporatie Mooiland is gestart met een nieuwe strategische koers waarbij de kernzin ‘wij geven thuis’ centraal staat. Na een fusie en reorganisatie gaat de blik weer vol vooruit. Dit betekent zowel stappen zetten in de vastgoedportefeuille als het professionaliseren van de dienstverlening en de maatschappelijke rol. Deze ontwikkeling stelt het leidinggevend kader voor nieuwe uitdagingen om hieraan invulling te geven. Twynstra Gudde heeft het afgelopen jaar het leidinggevend kader van Mooiland begeleid in hun leiderschapsontwikkeling.

Bij het begeleiden van een MD-programma vinden wij het cruciaal dat dit programma direct gekoppeld is aan de (strategische) doelen van de organisatie, én het deelnemers de mogelijkheid biedt om te werken aan hun persoonlijke leerdoelen die ‘in het echte werk liggen’. Op deze manier ontstaat betekenis en urgentie voor het programma (iedereen weet waarom het belangrijk is) en het geeft deelnemers energie omdat zij geholpen worden om in hun dagelijkse werk nieuwe stappen te zetten of meer mogelijkheden krijgen vraagstukken op te lossen. Dat vraagt om duidelijkheid over de context en de opgave van de organisatie, de rol die deelnemers hebben en tot de persoonlijke ontwikkelopgave van deelnemers. In onze programma’s leren deelnemers beter leidinggeven aan zichzelf, hun team en de ambities van de organisatie.

Aanpak

In wisselende samenstellingen is gewerkt aan de ontwikkeling van de leidinggevenden. Bij de start van het traject is een spelsimulatie ingezet om in een ‘snelkookpan’ zichtbaar te maken wat het natuurlijke gedrag is van iedereen en welke kwaliteiten en valkuilen dat oplevert. Vervolgens is gewerkt aan persoonlijke en collectieve leerdoelen. Wij hebben daarbij verschillende werkvormen ingezet variërend van meer traditionele werkvormen zoals een offsite, acteurs, intervisie en een cultuurscan maar ook nieuwe vormen zoals boks coaching en systemisch kijken.

Met de teammanagers is gewerkt om te groeien als team. Doel hiervan was dat de teammanagers elkaar beter weten te vinden en gezamenlijk meer vraagstukken kunnen oplossen zonder dat de directie hierbij een rol hoeft te spelen.

Naast onze begeleiding tijdens de geprogrammeerde bijeenkomsten zijn wij ook voor deelnemers beschikbaar om actuele vraagstukken mee te bespreken: in het werk lopen deelnemers tegen hun ontwikkelpunten aan en het helpt om dan iemand te hebben ‘om even mee te bellen’.

Het resultaat

Door regelmatig te werken in kleine intervisiegroepen en daar actuele vraagstukken te delen en te verdiepen is de onderlinge binding tussen de teammanagers versterkt en weten zij beter wat er speelt bij andere afdelingen. Daarbij zijn persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie geanalyseerd om hier meer zicht op te krijgen en hoe hierin te handelen.

‘Wie gaat nu eigenlijk waarover?’ was een veel gehoorde vraag bij Mooiland. Lang niet altijd was duidelijk welke keuzes bij de directie moesten worden voorgelegd en welke niet. Tijdens het ontwikkelprogramma zijn verschillende keuzes uitgediept en is scherper geworden waar vraagstukken horen te liggen. Dat vraagt soms om loslaten door de directie en soms om meer transparantie geven over (voorgestelde) keuzes.

Mooiland heeft hiermee de condities in het leidinggevend kader gecreëerd om de volgende stappen te zetten richting de organisatie: alle teams zijn na ons traject gestart om (onder leiding van hun manager) hun eigen ontwikkelplan te maken om invulling te geven aan de ambitie om beter ‘thuis te geven’.

Onze meerwaarde

Het ontwikkelprogramma is volledig op maat ontwikkeld waarbij wij nauw hebben samengewerkt met Mooiland om het ontwerp te maken en waar nodig onderweg aan te passen. Vanuit onze ruime ervaring met dergelijke programma’s kunnen wij putten uit een rijkheid aan werkvormen, begeleiders en methodieken. Door samen met de opdrachtgever goed te bekijken waar de organisatie nu staat en naartoe wil kunnen wij de best passende interventies inzetten. Hiermee kunnen we goed aansluiten op de beweging van de organisatie en zijn we ook flexibel om tijdens onze ‘reis’ bij te sturen. Een dergelijk traject is immers nooit helemaal vooraf te plannen.

Markten & Sectoren

Woningcorporaties