Leiderschapsexpeditie bij RVO.nl | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Leiderschapsexpeditie bij RVO.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Leiderschapsexpeditie bij RVO.nl

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van 2 agentschappen van de rijksoverheid. Twynstra Gudde en &samhoud hebben in samenwerking een leiderschapsexpeditie uitgevoerd, waarmee naast de reorganisatie ook het management van de rijksdienst is versterkt.

Een fusie van twee organisaties geeft altijd turbulentie. Op leidinggevenden rust dan een zware verantwoordelijkheid. Zij moeten de turbulentie weerstaan én hun rol in de nieuwe organisatie vinden. Bij het ontstaan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werd daarom gevraagd de leidinggevenden in deze periode te ondersteunen op het gebied van persoonlijk leiderschap, strategische sturing, situationeel leidinggeven en organisatiecontext. In opdracht van RVO.nl hebben Twynstra Gudde en &samhoud in onderlinge samenwerking een ‘leiderschapsexpeditie’ ontwikkeld en uitgevoerd voor 180 directeuren, managers en high potentials binnen de rijksdienst.

Onze visie

Onze aanpak gaat uit van een drieluik: ‘ken je zelf als leidinggevende’, ‘ken je vak als manager’ en ‘ken de wereld waarin jouw organisatie zich bevindt’. Het eerste luik is daarbij vaak het meest bepalend voor goed leiderschap. Welke overtuigingen heb je? Wat zijn je sterke en zwakke kanten? Waar wil je met je team over tien jaar staan? Vanuit dat perspectief hebben we een programma kunnen samenstellen, gericht op handelen vanuit eigen kracht, resultaatgericht werken, samenwerken in de keten, leidinggeven aan verandering en creëren van medewerkerswaarde.

De aanpak

We zijn begonnen met een basisplan dat we in overleg met een projectteam van RVO.nl hebben verfijnd tot een ‘leiderschapsexpeditie’. De afdeling HRM van RVO.nl is hier nauw bij betrokken geweest om ook voor borging na afloop te kunnen zorgen. De expeditie bestond uit drie meerdaagse modules, inclusief overnachting (‘ken jezelf’) en enkele modules van één dag (‘ken je vak’ en ‘ken de wereld’). Dit traject is tussen oktober 2013 en december 2015 verzorgd voor groepen leidinggevenden uit de hele organisatie. Onderdeel was een periodieke meting en een assessment aan de hand van het leiderschapsprofiel van RVO.nl. Verder zijn er coaches en begeleiders geschoold om borging in de organisatie te organiseren. Ook is een buddysysteem geïntroduceerd waarbij managers elkaar weten te bereiken om te sparren over actuele kwesties. Veel groepen houden na afloop van de expeditie contact voor intervisie.

Het resultaat

Deelnemers hebben overwegend zeer positief gereageerd. Managers geven aan dat zij zich zelfverzekerder voelen en een beter beeld hebben waar zij met hun team staan, waar ze in de toekomst willen staan en hoe ze dat kunnen realiseren. Zij hebben een persoonlijke visie ontwikkeld en doelen gesteld , die hen helpen om koers te houden in de nieuwe organisatie. Waar de turbulentie binnen de gefuseerde organisatie een negatieve invloed op de motivatie van veel managers had, is dat nu omgedraaid. Het gevoel van betrokkenheid is terug.

Onze meerwaarde

De leiderschapsexpeditie is uitgevoerd door adviseurs van Twynstra Gudde en &samhoud. Beide bureaus hebben veel kennis en ervaring met leiderschapsontwikkeling in verschillende sectoren van overheid en bedrijfsleven. Binnen deze samenwerking heeft Twynstra Gudde vooral de ervaring ingebracht met methodieken om persoonlijke overtuigingen en belemmeringen te leren herkennen. &samhoud heeft vooral de methode ingebracht om persoonlijke visies te ontwikkelen. De samenwerking leverde een compleet traject op, nauwkeurig op maat en passend bij de behoefte van de rijksdienst.

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op