Huisvesting meldkamer Zeeland en Midden- en West- Brabant | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Huisvesting meldkamer Zeeland en Midden- en West- Brabant

Huisvesting meldkamer Zeeland en Midden- en West- Brabant

Met de instelling van de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) komt er voor twee veiligheidsregio’s in Zeeland en Brabant straks één gezamenlijke meldkamer. Deze komt in Bergen op Zoom. Twynstra Gudde heeft voor deze meldkamer onder andere nieuwe huisvesting voorbereid.

In Nederland gaan we van 22 naar 10 meldkamers. Doel is kostenbesparing en kwaliteitsverhoging. Een aantal meldkamers moet worden samengevoegd, waaronder de meldkamers van Zeeland en Midden- en West-Brabant. De gezamenlijke meldkamer komt in Bergen op Zoom. De huisvesting hiervoor is nog niet vastgesteld. De betrokken partijen (veiligheidsregio’s en politie) hebben Twynstra Gudde gevraagd hen te ondersteunen met het maken van een programma van eisen en met een onderzoek naar de mogelijkheden om dit programma in een nieuw of bestaand gebouw te realiseren.

De aanpak

Adviseurs van Twynstra Gudde hebben allereerst de eisen op inhoudelijk, organisatorisch en financieel gebied geïnventariseerd. Deze zijn vervolgens in samenspraak met de veiligheidsregio’s en de ketenpartners vertaald in een programma van eisen voor de nieuwe huisvesting. Met
name veel bouwkundige en installatietechnische eisen zijn bij meldkamers uniek en zeer kritisch. Twynstra Gudde heeft daarbij ook inzichten uit andere regio’s en ervaringen met andere huisvestingsvraagstukken ingebracht. Op basis van het programma van eisen is vervolgens een businesscase opgesteld. Hierin zijn de afwegingen rond de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie naast elkaar gezet. Dat heeft inzicht gegeven in de haalbaarheid van verschillende varianten. Tegelijk is gekeken naar de bruikbaarheid van een aantal bestaande (leegstaande) gebouwen in Bergen op Zoom en naar de mogelijkheden van nieuwbouw.

Het resultaat

De studie heeft geresulteerd in een businesscase waarin verschillende opties naast elkaar staan. De opdrachtgever heeft op basis hiervan gekozen voor een nieuwbouwvariant. Ondanks de bezuinigingsdoelstelling komt die per saldo als beste uit de bus. Twynstra Gudde heeft voor dit advies haar unieke combinatie van technische kennis, kennis op het gebied van huisvesting en deskundigheid op het meldkamerdomein doen gelden. Dat geeft het advies extra waarde. Ook de kwartiermaker van de Landelijke Meldkamerorganisatie heeft het advies overgenomen.

Markten & Sectoren

Veiligheid, Huisvesting en vastgoed

Paul van Beers

Senior adviseur

Neem contact op