Hoge ambities concreet maken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Hoge ambities concreet maken

VvAA

Hoge ambities concreet maken

Stichting VvAA Rechtsbijstand wilde een gedragen langetermijnstrategie ontwikkelen met als ambitie de beste rechtsbijstandverzekering van Nederland te worden. Met een programmatische aanpak heeft Twynstra Gudde die ambitie handen en voeten gegeven.

De opdracht

Stichting VvAA Rechtsbijstand is een onderdeel van de VvAA-ledenorganisatie waar ruim 117.000 medici, paramedici, (para)medisch studenten en zorginstellingen bij zijn aangesloten. Leden kunnen zich bij VvAA verzekeren voor rechtsbijstand. Om aantrekkelijk te zijn voor leden, wil de stichting haar dienstverlening verbeteren en heeft zij in 2013 als ambitie geformuleerd de beste van Nederland te zijn. Twynstra Gudde werd gevraagd deze ambitie vorm te geven. 

Onze visie

Een ambitie is pas haalbaar als die concreet is vertaald in een coherent plan met uitvoerbare acties. Het vertalen van de geformuleerde ambitie in acties is een stapsgewijs proces waarbij het belangrijk is, dat de opdrachtgever zelf de essentiële keuzes maakt. Daarmee ontstaat eigenaarschap voor het plan en kan een managementteam de leiding nemen in de realisatie van de ambitie. Daarom gaan we stap voor stap, in nauwe samenspraak met de opdrachtgever aan het werk.

De aanpak

In een periode van ongeveer vier maanden hebben we met het managementteam een programmatische aanpak gevolgd. In verschillende sessies is de geformuleerde ambitie eerst vertaald in ondersteunende doelen: een hogere klanttevredenheid, een snellere afhandeling van cases, etc. Die doelen zijn vervolgens SMART gemaakt. De SMART gemaakte doelen zijn uitgewerkt in een samenhangend pakket van projecten en acties. Tegelijkertijd hebben we met het managementteam gewerkt aan een beter inzicht in elkaars taken en verantwoordelijkheden. Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie voert iets uit? Wie doet controles en wie moet waarover worden geïnformeerd? 

Het resultaat

Het managementteam heeft het businessplan in een stapsgewijs proces grotendeels zelf gemaakt en doorleefd. Tegelijk zijn de taak- en resultaatomschrijvingen voor alle leden van het managementteam herzien. De managers hebben in onderling overleg bepaald hoe ze als team de taken het beste konden verdelen. Door dat met elkaar op te lossen, werden functies duidelijker en kwam er helderheid in wederzijdse verwachtingen. Dat heeft het werken in het managementteam bovendien plezieriger gemaakt. VvAA Rechtsbijstand kon vervolgens zelf aan de slag met de feitelijke uitvoering van het businessplan.

De toegevoegde waarde van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde heeft veel ervaring met de methode van programmatisch werken en het verbeteren van de samenwerking in teams. Bij VvAA Rechtsbijstand heeft het gebruik van deze methodiek geleid tot een businessplan dat gedragen, concreet en uitvoerbaar is. De methodiek bood structuur en maakte het voor de managers gemakkelijker om met hun medewerkers te communiceren. Door tegelijkertijd de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de leden van het managementteam te herzien, hebben we de basis gelegd voor een succesvolle uitvoering van het plan.

 

Markten & Sectoren

Financiële dienstverlening

Martijn Jansen

Senior partner

Neem contact op