Het Wellantcollege: groene huisvesting voor groen onderwijs | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Het Wellantcollege: groene huisvesting voor groen onderwijs

Wellantcollege

Het Wellantcollege: groene huisvesting voor groen onderwijs

Het Wellantcollege leidt studenten op tot bewuste deelnemers aan de maatschappij die zich verantwoordelijk voelen voor een groene toekomst en een duurzame samenleving. Het is de grootste groene onderwijsorganisatie in de Randstad en net daarbuiten. Twynstra Gudde heeft het Wellantcollege geholpen om haar duurzaamheidsambitie concreet te maken.

Het Wellantcollege heeft dertig scholen en aanverwante voorzieningen in de regio Utrecht, Amsterdam en Rotterdam waar leerlingen en studenten agrarisch onderwijs genieten. Onder de noemer ‘Wellant verduurzaamt!’ zet de onderwijsorganisatie belangrijke stappen in de richting van een duurzame huisvestingsportefeuille. Twynstra Gudde werd gevraagd de ambitie voor duurzame onderwijshuisvesting vorm te geven en dit te onderbouwen met concrete maatregelen.

De aanpak

De adviseurs van Twynstra Gudde hebben in samenspraak met de opdrachtgever de ambitie uitgewerkt in drie thema’s: energie, voedsel en materialen & afval. Daarnaast zijn er vijf gouden regels geformuleerd die als maatlat voor duurzaamheidsmaatregelen dienen. Een belangrijke regel is bijvoorbeeld zichtbaarheid. De maatregelen moeten immers ook bijdragen aan bewustwording bij studenten en medewerkers. Voor elk thema is onderzocht welke maatregelen nodig zijn om de ambitie te verwezenlijken, uitgaande van de de gouden regels .

Binnen het thema energie werd bijvoorbeeld als doel gesteld 30 procent energie te besparen in een periode van acht jaar, onder andere door de renovatie- en nieuwbouwplannen een slag duurzamer te maken.

Bij het thema materialen & afval heeft Twynstra Gudde voorgesteld om, in het kader van het prikkelen van de studenten, niet alleen het afval dat op de scholen zelf wordt geproduceerd, te recyclen, maar ook afvalstations te faciliteren waar telefoons en spaarlampen kunnen worden gerecycled. Zo zijn de ambities per thema uitgewerkt in concrete acties. Deze uitwerking is onderbouwd met facts and figures om er zeker van te zijn dat de maatregelen ook haalbaar zijn. Alle gegevens zijn verwerkt in een zogenoemd doel-inspanningennetwerk (DIN). Dit maakt de samenhang tussen de verschillende acties inzichtelijk.

Het DIN is ook communicatiemiddel en zal in de vervolgfase, het realiseren van de doelstelling, helpen om overzicht te behouden en richting College van Bestuur te communiceren. 

 

De toegevoegde waarde van Twynstra Gudde

Bijzonder in de aanpak van Twynstra Gudde is dat de uitwerking van de duurzaamheidsambitie in samenspraak met de opdrachtgever tot in detail is geconcretiseerd: wat doen we, wat kost het en wat levert het op in geld, milieuwinst en zichtbaarheid? Een samenhangend (DIN-)model ondersteunt de communicatie hierover. De gouden regels die daarnaast als toetsingskader zijn geformuleerd, bieden de opdrachtgever een handvat om nieuwe maatregelen in de toekomst op eenzelfde manier te beoordelen.

Het resultaat voor het Wellantcollege

De maatregelen die Twynstra Gudde heeft voorgesteld, vormen een samenhangend duurzaamheidprogramma. Op grond daarvan kan de opdrachtgever weloverwogen keuzes maken. De duurzaamheidsambities van het Wellantcollege zijn hiermee concreet en toekomstbestendig gemaakt.

Markten & Sectoren

Onderwijs, Huisvesting en vastgoed