Het Nieuwe Werken bij Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Het Nieuwe Werken bij Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak

Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak

Het Nieuwe Werken bij Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak

In 2015 is bij het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak Het Nieuwe Werken (HNW) ingevoerd: een nieuwe, inspirerende werkomgeving, gekoppeld aan een nieuwe manier van samenwerken. Twynstra Gudde heeft de koppeling tussen bricks, bytes en behaviour gelegd.

In 2012 zijn enkele bedrijfsvoeringstaken van alle gerechten en andere instanties van de Rechtspraak ondergebracht bij het Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak (LDCR) in Utrecht. Met circa 200 medewerkers levert het LDCR ondersteunende diensten zoals inkoop, HRM, financiën (waaronder ook inning van griffierechten) en informatievoorziening. Door innovatieve en efficiënt ingerichte bedrijfsprocessen streeft het LDCR naar klantgerichte dienstverlening van hoge kwaliteit. Het Nieuwe Werken past bij die aanpak.

De opdracht

In 2014 vroeg het LDCR aan Twynstra Gudde om de invoering van HNW te begeleiden. De vraag was te zorgen voor een inspirerende werkomgeving door een koppeling te leggen tussen bricks (de nieuwe werkomgeving), bytes (veranderingen rondom ICT) en behaviour (houding en gedrag van de medewerkers). Deze vraag past uitstekend bij de visie van Twynstra Gudde: HNW gaat immers over meer dan alleen de huisvesting. Het is vooral een vertaling van hoe mensen in een organisatie samenwerken. Tegelijk was het de vraag om de vernieuwing tegen minimale bouwkundige investeringen te realiseren met het oog op volledig nieuwe huisvesting in 2018.

Onze aanpak

We hebben een multidisciplinair team samengesteld met daarin expertise op het gebied van projectbegeleiding, veranderkunde, techniek en interieurontwerp, ondersteund door technische en financiële specialisten van Twynstra Gudde. Door werkprocessen in kaart te brengen hebben wij gekeken naar de manier waarop mensen hun werkomgeving gebruiken. Op basis daarvan hebben wij een op het LDCR toegesneden Programma van Eisen gemaakt. Dit hebben wij vervolgens in drie werkgroepen (Bricks, Bytes en Behaviour) en in samenspraak met interne projectleiders van het LDCR uitgewerkt. De beheersaspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie vormden daarbij belangrijke parameters. Voorstellen zijn tijdens twee bijeenkomsten breed gepresenteerd aan de medewerkers van het LDCR. Zo is stap voor stap en met voortdurende betrokkenheid toegewerkt naar een huisvestingontwerp, gekoppeld aan draagvlak, nieuwe werkafspraken en bijpassende ICT.

“Het bijzondere aan de aanpak van Twynstra Gudde is de sterke samenhang tussen huisvesting, ICT en gedrag. Voor veel organisaties is Het Nieuwe Werken het creëren van flexplekken en een nieuw kleurtje op de wand. Maar uiteindelijk valt of staat het met vertrouwen in elkaar en efficiënt kunnen werken”

Ton van Oijen, projectleider HNW LDCR

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Twynstra Gudde combineert de kennis van HNW met goede en gestructureerde projectbegeleiding. We hebben alle expertises ook daadwerkelijk in huis waardoor de koppeling tussen bricks, bytes en behaviour van begin tot eind verankerd is. We begeleiden het proces, leveren kennis en bieden een structuur waarin de opdrachtgever zelf tot keuzes komt. We leggen veel nadruk bij de medewerkers. Communicatie, draagvlak, betrokkenheid en uiteindelijk de tevredenheid van iedereen die van de nieuwe huisvesting gebruik maakt, zijn sleutels tot succes.

Het resultaat voor de opdrachtgever

In juni 2015, iets minder dan een jaar na opdrachtverlening, heeft het LDCR een nieuwe, inspirerende werkomgeving in gebruik genomen en zijn nieuwe werkafspraken en samenwerkingsvormen van kracht geworden. Het proces is goed verlopen en de kosten zijn beperkt gehouden waardoor HNW nu optimaal bijdraagt aan het werk van het LDCR: efficiënt en klantgericht opereren voor de Rechtspraak in Nederland.

Sjoerd Memelink

Partner

Neem contact op