Herontwerp deeltijdopleidingen bij de Haagse Hogeschool | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Herontwerp deeltijdopleidingen bij de Haagse Hogeschool

Haagse Hogeschool

Herontwerp deeltijdopleidingen bij de Haagse Hogeschool

Voor twee deeltijdopleidingen van de Haagse Hogeschool heeft Twynstra Gudde handreikingen gedaan om te komen tot een nieuwe inrichting. Flexibeler, beter passend bij de wensen van studenten en werkveld en haalbaar binnen de organisatie van de Hogeschool.

De faculteit Gezondheid, Voeding en Sport van de Haagse Hogeschool biedt twee deeltijdopleidingen aan. De opzet van deze opleidingen was een afgeleide van de voltijdopleidingen. Voor veel studenten was dat niet adequaat waardoor zij moeite hadden de opleidingen te volbrengen. Werkgevers die hun mensen de mogelijkheid bieden in deeltijd bij te leren, hebben bovendien vaak specifieke wensen. Op verzoek van de Haagse Hogeschool heeft Twynstra Gudde een traject opgezet om de opleidingen opnieuw te ontwerpen, beter inspelend op de wensen van studenten en werkveld.

Onze aanpak

Adviseurs van Twynstra Gudde hebben deze opdracht uitgevoerd in samenwerking met Ideate: een klein bureau voor servicedesign en innovatie. In het vooronderzoek is het perspectief van de student als uitgangspunt genomen. Tientallen gesprekken met studenten, ook met mensen die na een open dag hebben besloten niet aan de opleiding te beginnen, hebben een beeld opgeleverd van wensen en knelpunten. Ook de wensen van het werkveld zijn geïnventariseerd. De verhalen van studenten en werkgevers zijn gelegd naast de formele eisen die aan de opleiding worden gesteld. Met die input is lading gegeven aan wat flexibiliteit kan inhouden qua curriculum, tijd en tempo, werkvormen en toetsing. We hebben onderzocht wat die flexibiliteit betekent voor de organisatorische kant van het onderwijs qua ICT-faciliteiten, roosters en planning.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Het onderzoek hebben we gepresenteerd in de vorm van een werkboek voor docenten die met de vernieuwing van de opleidingen aan de slag gaan. In dit werkboek hebben we persona’s beschreven: geabstraheerde studenten en hun verhalen, geordend naar de student journey. Daarbij hebben we het begrip flexibiliteit concreet gemaakt en vertaald in een mogelijk ontwerp voor opleidingen en leerplannen. We hebben ook aangegeven hoe die flexibiliteit binnen de faculteit kan worden georganiseerd. Het werkboek hebben we toegelicht aan de faculteitsdirectie, de managementteams en tijdens een teamdag aan de docenten.

De meerwaarde van Twynstra Gudde

Het advies van Twynstra Gudde is in samenspraak met de opdrachtgever tot stand gekomen. In alle fasen van het proces zijn directie, managementteams en docenten in het proces betrokken. We hebben niet zozeer een opleidingsontwerp aangereikt, dan wel een methodiek waarmee docenten zelf vorm kunnen geven aan vernieuwing van de opleidingen. Dankzij de samenwerking met Ideate is het daarbij bovendien gelukt om het perspectief van de student echt als uitgangspunt te nemen.

Markten & Sectoren

Onderwijs

Marcel van Bockel

Senior adviseur

Neem contact op