Handboek gemeentelijke herindeling | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Handboek gemeentelijke herindeling

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Handboek gemeentelijke herindeling

Een gemeentelijke herindeling, het samenvoegen van twee of meer gemeenten, is een bijzondere en complexe opgave. Gemeenten worden opgeheven en een nieuwe gemeente wordt gebouwd, wat de nodige gevolgen heeft voor de diverse betrokken: bestuurders, managers, medewerkers, maar ook inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de bestuurlijke omgeving. Adviseurs van Twynstra Gudde begeleiden diverse herindelingen en ontwikkelden een handboek voor het herindelingsproces.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mocht Twynstra Gudde een handboek schrijven dat inzicht geeft in het proces van een gemeentelijke herindeling. Wat moet wanneer en op welke wijze gebeuren om de herindeling te realiseren? Een interessante en uitdagende opdracht die ons op het lijf geschreven is. Het resultaat, het ‘Handboek gemeentelijke herindeling’, is een mooie publicatie met een uiteenzetting van stappen, een overzicht van bouwstenen en praktijkervaringen uit het veld.

In de aanpak hebben wij een onderscheid gemaakt tussen drie ‘sporen’, dat ook als ordening in het uiteindelijke handboek wordt gehanteerd:

  • Wettelijk spoor: de procedurele stappen die volgen uit de Wet arhi en andere (wettelijke) kaders
  • Fusiespoor: de samenvoeging van de organisaties, met bouwstenen voor de nieuwe gemeente
  • Veranderspoor: de impact van de herindeling op mensen – op alle niveaus – en hun betrokkenheid, houding, gedrag en onderlinge verhoudingen in het herindelingsproces

Volg @herindeling op Twitter voor actuele ontwikkelingen.

Voor vragen over het handboek en voor informatie over hoe wij u kunnen helpen bij een eventuele herindeling kunt u contact opnemen met de auteurs, onze adviseurs Sharon Blair (sbr@tg.nl) en Joost van der Kolk (jpk@tg.nl).

Markten & Sectoren

Gemeenten

Handboek