Groen licht NMa voor fusie Friese ziekenhuizen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Groen licht NMa voor fusie Friese ziekenhuizen

Medisch Centrum Leeuwarden/Zorggroep Noorderbreedte en De Tjongerschans

Groen licht NMa voor fusie Friese ziekenhuizen

De NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) heeft de vergunning verleend voor de concernvorming van het Medisch Centrum Leeuwarden/Zorggroep Noorderbreedte en De Tjongerschans in Heerenveen. Een belangrijk moment voor de ziekenhuiszorg in Friesland.

En belangrijk gezien alle aandacht die er momenteel is voor fusies en mededinging, in relatie tot de concentratie en spreiding van ziekenhuiszorg. Wij hebben het proces van concernvorming - vanaf de start van de gesprekken tussen de ziekenhuizen in 2008 - begeleid en met veel betrokkenen in de ziekenhuizen invulling gegeven. Daarbij is een door ons bureau ontwikkeld procesontwerp gehanteerd.

Uniek besturingsconcept ontwikkeld

Ook is een voor Nederland uniek besturingsconcept ontwikkeld waarin de beide ziekenhuizen zelfstandig blijven functioneren binnen één concern, waarbinnen vanuit de zelfstandigheid wordt samengewerkt. Ter onderbouwing is een breed marktonderzoek uitgevoerd en zijn er plannen ontwikkeld voor de samenwerking in de backoffices.

Zowel de fiscale aspecten, als de mededingingsstrategie en de procedures bij de NMa zijn door ons begeleid. Dit in samenwerking met experts van buiten en die in ons netwerk zitten. Het nieuwe concern ging op 1 januari 2012 van start.

Onze adviseurs en managers hebben ruime ervaring in het begeleiden van fusietrajecten en kunnen u terzijde staan. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen.

Expertises

Bestuursadvies

Hein Abeln

Bestuursadviseur

Neem contact op