Financieel management Stadshart Alphen aan den Rijn | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Financieel management Stadshart Alphen aan den Rijn

Alphen aan den Rijn

Financieel management Stadshart Alphen aan den Rijn

Sinds 2001 bouwt Alphen aan den Rijn aan een nieuw stadshart. Inmiddels is de Hoge Zijde grotendeels gereed in naar tevredenheid in gebruik genomen. Twynstra Gudde heeft als extern lid van het projectbureau het financieel management geleverd.

De realisatie van het nieuwe stadshart is een majeur project in Alphen aan den Rijn. De Hoge Zijde omvat onder meer een nieuw stadhuis, een theater/bioscoopcomplex een ondergrondse parkeergarage, veel woningen en winkels en een groot stadsplein aan de Oude Rijn. Het is een modern stadshart geworden dat aantrekkelijk is voor de inwoners van de stad en de regio. Voor de herstructurering heeft de gemeente in 2001 een projectbureau opgericht en werkte zij nauw samen met ontwikkelaars en de lokale woningcorporatie. Twynstra Gudde werd gevraagd binnen het projectbureau het financieel management te leveren.

Rol Twynstra Gudde

Twynstra Gudde was van 2001 tot 2013 verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de grondexploitatie, het begeleiden van het opstellen van de contracten met derden, opdrachten geven aan derden, opstellen en bewaken van de planning, inhoudelijke bewaking van de resultaten en het voeren van onderhandelingen met derden. De onderhandelingen met marktpartijen werden door Twynstra Gudde samen met de directeur van het projectbureau gevoerd.

De toegevoegde waarde van Twynstra Gudde

De ontwikkeling van het stadshart was een bijzonder complex project. Er is een openbaar toegankelijke ondergrondse parkeergarage waarop het stadhuis en het theater/bioscoopcomplex is gebouwd. Er zijn woningen, commerciële ruimtes en verschillende publieke voorzieningen. Alle onderdelen, met verschillende financiële stromen, zijn in één integrale planexploitatie gerealiseerd. En dat alles middenin het centrum van de stad met alle politieke en maatschappelijke invloeden van dien. Twynstra Gudde heeft veel kennis en ervaring op het gebied van financieel management bij ruimtelijke investeringsprojecten in het publiek-private domein. Daarmee zijn de adviseurs erin geslaagd om de complexiteit van het project te ontrafelen en steeds de juiste voorstellen te doen.

Het resultaat voor de opdrachtgever

Het stadshart Hoge Zijde is grotendeels klaar en in gebruik genomen. En met succes: de reacties van vakpers, bevolking en eindgebruikers zijn positief. Het project is tot nu toe bovendien binnen de gestelde financiële kaders gerealiseerd.

Henk Hoogmoed

Partner

Neem contact op