Evaluatie samenwerking gebiedsverkenning Utrecht Oost | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie samenwerking gebiedsverkenning Utrecht Oost

Provincie Utrecht

Evaluatie samenwerking gebiedsverkenning Utrecht Oost

Utrecht wil uitgroeien tot een absolute topregio op het gebied van Healthy Urban Living. In het Bestuurlijk Overleg MIRT van 14 oktober 2015 spreken Rijk en regionale overheden af om samen een gebiedsverkenning op te stellen. Twynstra Gudde helpt op de onderlinge samenwerking te reflecteren.

In de eerste fase van de Gebiedsverkenning Utrecht Oost werken de provincie Utrecht, de Gemeente Utrecht, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMC Utrecht, Stichting Utrecht Science Park, Economic Board Utrecht en Rijkswaterstaat samen aan een visiedocument. Welke opgaven liggen voor om de ambitie te realiseren en welke stappen kunnen op de korte termijn al worden gezet? Alvorens de volgende fase in te gaan, is er behoefte aan een pas op de plaats. Hoe is de samenwerking tussen de betrokkene partijen verlopen? En welke lessen kunnen op basis hiervan getrokken worden voor de volgende fase?

"De evaluatiemethode van TG is krachtig in zijn eenvoud. Op een snelle en efficiƫnte wijze hebben de betrokken partners hun reactie kunnen geven. Deze is verwerkt in een toegankelijk overzicht dat de basis vormde voor een plenaire evaluatie. De aanpak gaf richting en focus in de evaluatie van een toch heel complex proces."

Bert Cornelissen, Provincie Utrecht

Samenwerkingsscan identificeert succes- en faalfactoren

Om snel zicht te krijgen op dat wat goed gaat en dat wat beter kan, zet Twynstra Gudde de digitale samenwerkingsscan uit. Via 20 stellingen scoren betrokkenen de samenwerking op 10 succesfactoren voor vitale samenwerking. In een werksessie reflecteren betrokkenen de resultaten. Wat valt op? Hoe zijn hoge en lage scores te verklaren? En wat kunnen we hiervan leren voor het vervolg?

Wilt u ook reflecteren op uw samenwerking, neem dan contact op met onze adviseurs.

Marieke Blekemolen

Senior adviseur

Neem contact op