Evaluatie organisatieontwikkeling Gemeente Zaanstad | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie organisatieontwikkeling Gemeente Zaanstad

Gemeente Zaanstad

Evaluatie organisatieontwikkeling Gemeente Zaanstad

Om klaar te zijn voor de toekomst, heeft de gemeente Zaanstad een organisatieontwikkeling in gang gezet. Twynstra Gudde begeleidt de gemeente bij het evalueren van het veranderproces en helpt bij het vormgeven van het interne leerproces.

Inspelen op veranderingen

De verhouding tussen de maatschappij en de overheid is aan het veranderen. Ook hebben gemeenten een groot aantal nieuwe taken gekregen en hebben zij tegelijkertijd te maken (gehad) met flinke bezuinigingsopgaven. Veel gemeenten hebben hierop ingespeeld door een aantal veranderingen door te voeren. Zo ook de gemeente Zaanstad, waar onder meer drie reorganisaties hebben plaatsgevonden.

Onderweg leren

Omdat de gemeente wil weten hoe dit transformatieproces verloopt en waar de gemeente Zaanstad staat, is besloten te evalueren. Het gaat daarbij niet om het evalueren van een ‘eindstation’, maar om het evalueren van een ontwikkeling die nog volop gaande is. De vraag is dus vooral: gaat het de goede kant op en wat kunnen we onderweg leren?

De evaluatie wordt samen met medewerkers uitgevoerd, in de vorm van actieonderzoek. Via een reeks (groeps)interviews en verschillende lunchbijeenkomsten is door medewerkers én partners van buiten, samen gereflecteerd op de vraag waar de gemeente staat. Wat goed gaat en wat er eventueel beter zou kunnen. Vaak waardevolle gesprekken, die maken dat de evaluatie ook zelf een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het interne leerproces.

Ageeth Telleman

Managing partner

Neem contact op