Evaluatie investerings-programma Flevoland-Almere voor hoger rendement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie investerings-programma Flevoland-Almere voor hoger rendement

Investeringsprogramma Flevoland-Almere

Evaluatie investerings-programma Flevoland-Almere voor hoger rendement

Onze adviseurs voerden een grondige evaluatie uit van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA)van € 100 miljoen. We keken zowel naar de resultaten tot dusver, als de vooruitzichten voor de toekomst en welke strategische keuzes daarbij belangrijk worden.

De provincie Flevoland stelde via het IFA € 100 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van Almere tot sterke stad binnen de Randstad. Gedeputeerde Staten willen weten hoe de eerste tranche van het programma verlopen is, om zo effectief sturing te kunnen geven aan de toekomst. Om deze grondige evaluatie uit te voeren benaderden zij onze adviseurs. Met als belangrijkste doelstelling lering te trekken voor de toekomst.

Toekomstgericht beleidsadvies voor hoger rendement

Onze adviseurs focusten zich terugkijken op de samenhang tussen doelstellingen en de vijf programmalijnen. Dit betrof de organisatie op programma- en projectniveau én de uitvoering en resultaten van de projecten. Wij hielpen bij het inzichtelijk maken van de te maken keuzes over het vervolg van het IFA. Aan de hand van bureauonderzoek en interviews met bestuurders en ambtenaren, inventariseerden de relevante inzichten.

Daarmee formuleerden we verbeteringen bij projecten en afspraken. Wat resulteerde in een herbeoordeling van de IFA door de Gedeputeerde Staten. Zo gaan zij zich nu vooral richten op het financieren van projecten die aanvulling bieden op het Integraal Afsprakenkader Almere. Zoals topvoorzieningen, voor (hoger)onderwijs, sport, cultuur en zorg.

‘Scherpe observaties. Conclusies die hier naadloos mee sporen. Herkenbaar voor menig bestuurder en ambtenaar die zich met het investeringsprogramma bezighoudt.’

Ed van der Knijff, programmamanager Investeringsprogramma Flevoland-Almere.

Onze adviseurs hebben ervaring en expertise opgebouwd bij vergelijkbare projecten en kunnen daarom evenwichtig en gegrond evaluatieprogramma’s doorvoeren met heldere conclusies. Wilt u verder praten over deze aanpak of advies op maat, neem dan contact op met onze adviseurs.

 

Jaap Groenendijk

Partner

Neem contact op