Evaluatie ICT-project Titan | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie ICT-project Titan

Oikocredit

Evaluatie ICT-project Titan

Wat kunnen we leren van ons eerste grote ICT project? Oikocredit International vroeg Twynstra Gudde een evaluatie uit te voeren om hier zicht op te krijgen.

Ontwikkeling van een gezamenlijk administratiesysteem

In 2007 besluit Oikocredit International - de oudste en grootste private verstrekker van microkredieten - samen met haar ‘Support Associations’ - een gezamenlijk administratiesysteem te ontwikkelen. Dit systeem, genaamd Titan, moet onder meer bijdragen aan de professionalisering van de organisatie en ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de nieuwe internationale standaarden. In 2013 is het project afgerond en start de implementatie.

'Twynstra Gudde heeft een helder rapport opgeleverd met lessen en aanbevelingen over Oikocredit’s eerste complexe ICT project, dat nuttig is voor de betrokkenen en voor het managen van toekomstige projecten.'

Ylse van der Schoot, Director Investor Relations at Oikocredit

Leren voor volgende grote projecten

Omdat het de eerste keer is dat Oikocredit zo’n groot complex ICT-project uitvoert, bestaat er de behoefte om ‘lessons learned’ in kaart te brengen: wat is goed gegaan, wat had beter gekund? Dit om volgende grote projecten nog beter te kunnen uitvoeren.

Twynstra Gudde analyseert aan de hand van een documentenanalyse en interviews de governance, de wijze van organiseren, de selectie van een IT-partner en de manier waarop stakeholders zijn betrokken. Het eindresultaat is een compact en toegankelijk rapport met een aantal concrete aanbe-velingen voor volgende projecten.

Marieke Blekemolen

Senior adviseur

Neem contact op