Evaluatie bestuurlijke samenwerking OV- en Spoortafels | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie bestuurlijke samenwerking OV- en Spoortafels

Evaluatie bestuurlijke samenwerking OV- en Spoortafels

Om de reis van de deur-tot-deur in het openbaar vervoer te optimaliseren, slaan overheden, vervoerders en reizigersorganisaties de handen ineen. Aan de OV- en Spoortafels maken zij afspraken om deze ambitie te realiseren. Twynstra Gudde evalueert de bestuurlijke samenwerking en doet een aantal aanbevelingen om deze samenwerking te verbeteren.

Het verbeteren van de reis van-deur-tot-deur: een ambitie waar alle partijen in het openbaar vervoer belang bij hebben. Geen enkele partij heeft op zichzelf zeggenschap over het totale OV-systeem in Nederland. Om deze ambitie te realiseren, is samenwerking tussen de partijen, met inzet van ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden, noodzakelijk. Daarom zijn de OV- en spoortafels ingericht: een samenwerking tussen de concessieverlenende overheden op rijks- en regionaal niveau, ProRail, NS, stad- en streekvervoerders, goederenvervoerders, verladers en reizigers- en onderne-mersorganisaties.

Samenwerkingsscan identificeert sterkte- en verbeterpunten

Om zicht te krijgen op wat goed gaat en wat beter kan, is als aanpak gekozen om alle bestuurders te interviewen in combinatie met de inzet van de samenwerkingsscan. Hiermee ontstond op efficiënte wijze inzicht in de sterke punten én de verbeterpunten van de samenwerking.

"De uitwerking van de aanbevelingen van Twynstra Gudde heeft o.a. geleid tot een overzichtelijke en scherpe jaaragenda voor 2017, een meer gestructureerde be-spreking van de agendapunten en de implementatie van een aantal quick wins voor vermindering van de bestuurlijke (overleg)drukte"

Joyce van Leeuwen, projectmanager Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Bestuurders onderschrijven het nut, de noodzaak en het doel van de OV- en Spoortafels. Ook zijn de onderlinge relaties verbeterd en zijn eerste resultaten geboekt. Er is ook een aantal verbeteringen mogelijk die de effectiviteit van de OV- en Spoortafels vergroten. Onze adviseurs doen aanbevelingen om de status van de tafels te verduidelijken, de rolverdeling aan de tafels te expliciteren en de tafels duidelijker te positioneren ten opzichte van andere overleggremia.

Wilt u ook reflecteren op uw samenwerking en/of doorpraten over het verbeteren van de reis van-deur-tot-deur, neem dan contact op met onze adviseurs.

Marieke Blekemolen

Senior adviseur

Neem contact op