Evaluatie aanpak kredietcrisis Brabant | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluatie aanpak kredietcrisis Brabant

Provincie Noord-Brabant

Evaluatie aanpak kredietcrisis Brabant

"Wat leren we van de aanpak kredietcrisis voor vergelijkbare, toekomstige (crisis)situaties en regionaal-economisch beleid?" Met deze vraag gingen onze adviseurs aan de slag voor de provincie Noord-Brabant, na de afronding van een zwaar pakket economische maatregelen.

Grondige evaluatie van de aanpak kredietcrisis

De internationale kredietcrisis in 2008 leidde in onverwacht rap tempo tot een recessie. Dit trof Brabant zwaar. De provincie wilde snel en adequaat handelen om de gevolgen te beperken en de economische structuur te versterken. Om te kunnen leren van deze aanpak kredietcrisis, evalueerden wij samen met prof.dr. F.W.M. Boekema de aanpak kredietcrisis in zijn context en in samenhang (artikel 217a). ”Twynstra Gudde heeft goed geluisterd en meegedacht bij de aanpak van onze evaluatie; de adviseurs waren continu bereikbaar, flexibel en deskundig. Kortom, een prettige samenwerking met in een kort tijdsbestek het gewenste eindresultaat”, zegt Marius Zweedijk, projectleider.

“Een prettige samenwerking met in een kort tijdsbestek het gewenste eindresultaat”

Marius Zweedijk, projectleider evaluatie aanpak kredietcrisis

Belangrijke lessen voor toekomstig economisch beleid

Aan de hand van bureauonderzoek en interviews met betrokkenen formuleerden wij conclusies over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de economische maatregelen en over het proces en de besluitvorming. Van de aanpak kredietcrisis en de onderliggende patronen die daarin zichtbaar zijn geworden, kan veel worden geleerd. Vooral de rolinvulling van de provincie in coalities en het handelen onder druk, gaven interessante inzichten. De lessen nemen Gedeputeerde Staten mee bij het opstellen en uitvoeren van het economisch programma Brabant.

Onze adviseurs hebben ervaring in en expertise voor effectieve beleidsevaluaties en kunnen daarom ook onderliggende patronen blootleggen. Wilt u verder praten over deze aanpak of advies op maat, neem dan contact op met onze adviseurs.

 

 

Markten & Sectoren

Provincies en regio's

Jaap Groenendijk

Partner

Neem contact op