Efficiënte doorlichting project- en kredietbeheer van projecten | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Efficiënte doorlichting project- en kredietbeheer van projecten

Ommelander Rekenkamer

Efficiënte doorlichting project- en kredietbeheer van projecten

De Ommelander Rekenkamer vroeg onze adviseurs het project- en kredietbeheer van de nieuwbouwprojecten Vossenhol en de Kinkertunnel van de gemeente Hoogezand-Sappemeer door te lichten. Hierbij keken we naar de effectiviteit van de inzet van alle betrokken partijen. Uiteindelijk resultaat was dat de Rekenkamer al onze aanbevelingen overnam.

De gemeente Hoogezand-Sappemeer staat op het punt 2 grootschalige projecten te realiseren. Om transparantie en effectiviteit te bevorderen vroeg de Rekenkamer ons onderzoek te doen naar het project- en kredietbeheer. Onze adviseurs analyseerden de projectaanpak en maakten de  de leerpunten duidelijk.

Heldere uitkomsten en duidelijke leerpunten

Onze expertise op het gebied van projectmanagement is groot. Wij brachten bij deze opdracht het project in beeld op basis van documentatie en interviews met alle betrokken partijen. Ook kijken we met de groep terug op ieders rol in het proces. Een doeltreffende aanpak aangezien we 3 belangrijke leerpunten onderscheidden. Zo adviseerden we, meer op strategisch niveau keuzes te nemen over de aanpak én formuleerden we een uniforme projectmatige werkwijze voor de gemeentelijke organisatie. Tenslotte stelden we voor het gebruikte draaiboek Projectmatig Werken hierop aan te passen. De rekenkamer nam in haar rapport al onze aanbevelingen over. En het college van B&W zei op haar beurt de leerpunten ter harte te nemen.

Onze adviseurs hebben ervaring en expertise opgebouwd bij het effectief doorlichten van organisaties en kunnen daarom evenwichtig en doeltreffend knelpunten analyseren. Wilt u verder praten over deze aanpak of advies op maat, neem dan contact op met onze adviseurs.

Expertises

Projectmanagement

Rudy Kor

Partner

Neem contact op