Een passend leiderschapsprogramma voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een passend leiderschapsprogramma voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Een passend leiderschapsprogramma voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Sinds 2007 geven wij invulling aan het succesvolle leiderschapsprogramma ‘Nautilus’ dat wij op maat ontwikkelden voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De inzet van dit programma is om een blijvende impuls te geven aan een effectieve samenwerking in het dagelijkse werk en daarmee een kwaliteitsimpuls te geven aan het leiderschap in de organisatie op directeurenniveau. In het programma gaat het om persoonlijke groei als authentiek leider in een elkaar versterkende en inspirerende groep van collega’s.

In het voorjaar van 2007 is het (toenmalige) Ministerie van Verkeer en Waterstaat begonnen met het programma ’Nautilus’ voor de directeuren en hoofdinspecteurs (ABD- doelgroep). Het leidende thema is: ‘Wat betekent het zijn van een bestuursdepartement voor ons leiderschap en welke persoonlijke ontwikkeling vergt dit van elke individuele deelnemer in zijn leidinggevende rol?’

Nautilus is een persoonlijk leiderschapstraject voor de top 100 van het ministerie, waarbij ook collega’s uit andere ministeries uitgenodigd zijn (LNV, EZ). Thema’s: hoe kom ik dichter bij mijn inspiratie en unieke bijdrage, hoe inspireer ik anderen, hoe verzamel ik moed om dingen niet zeker te weten, hoe kan ik bijdragen aan het grotere geheel, hoe ga ik optimaal om met verschillen, hoe kan ik in mijn eigen kracht staan?

Er wordt gestart met een individueel intakegesprek met de begeleiders. Daarna vinden vier groepsmodules plaats. De eerste module richt zich op de vraag: Wat vraagt deze tijd van ons leiderschap en waar sta ik hier en nu in mijn leiderschap? In de tweede module gaan wij in op inspiratie en kernwaarden en in de derde module kijken we naar belemmeringen. In de laatste module staat de zichtbare verandering centraal; wat neem ik mee naar mijn eigen organisatie? In onze leiderschapsfilosofie wordt de uitdaging van het leiderschap gezien als een reis, waarin mensen - met vallen en opstaan - leren zich op vier universele dimensies verder te ontwikkelen. Er wordt tijdens de modules gewerkt op spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek niveau.

Deelnemers weten na afloop van het traject beter wat hem of haar inspireert. Zij kunnen beter luisteren en met ‘nieuwe ogen’ kijken, zijn beter in verbinding met anderen en in staat condities voor anderen te creëren om te groeien en verantwoordelijkheid te nemen. Directeuren hebben beter zicht op de kernkwaliteiten en ervaringswijsheid van hun collega’s en leren hier beter gebruik van te maken. Zij kunnen hierdoor beter samenwerken en beter bijdragen aan het concretiseren van de realisatie van de vernieuwing.

 

Markten & Sectoren

Rijksoverheid

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op