Een leerzame spelsimulatie voor een complexe tool | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een leerzame spelsimulatie voor een complexe tool

Een leerzame spelsimulatie voor een complexe tool

Om energiebedrijven te enthousiasmeren voor strategische personeelsplanning, ontwikkelden onze adviseur een motiverend spel dat op een leerzame manier haar leden laat kennismaken met deze nieuwe vorm van werken. In opdracht van de werkgeversvereniging voor Energie, Kabel en Telecom (WENb) ontwikkelden en begeleidden wij op een speelse manier een nieuwe en complexe manier van werken.

De strategische personeelsplanning ervaren veel leden van de WENb als lastig, toch wil zij hen enthousiasmeren deze nieuwe tool te gebruiken. Daarvoor wil de WENb een spelsimulatie aanbieden waar zij de lastige elementen mee oefenen. Onze adviseurs ontwikkelden het spel en trainde medewerkers van WENb te begeleiden.

Ondersteuning door een praktisch en leerzaam spel

De basis ontwikkelden wij rondom het Nederlandse Energie Genootschap en manifesteert zich in 2030. De deelnemers gaan aan de slag met vragen als: hoe de wereld er dan uitziet en waar energie dan vandaan komt. En vertalen de langetermijnvisie door naar concrete plannen en acties voor de businessunit Bio Energy. Vooral kijkend naar wat er nodig is voor het personeel, zodat ze leren omgaan met de cruciale elementen van de strategische personeelsplanning.

We brachten de complexe werkelijkheid terug tot de belangrijkste kernelementen en zette dit om naar een interessant en leerzaam spel. Dat nu zelfstandig en succesvol wordt uitgevoerd door begeleiders van WENb. Door deze werkwijze dragen we bij aan een versnelling van draagvlak voor strategische personeelsplanning. Pas wanneer de tools èn draagvlak beide op orde zijn, kun je er ook daadwerkelijk iets mee verdienen. 

Nu doen voor morgen

Wilt u nu doen wat nodig is voor morgen? Onze ervaring en expertise met het in de kern vatten van complexe zaken door middel van een leerzame spelsimulatie is groot. Wilt u verder praten over deze aanpak of advies op maat? Neem dan contact op met onze adviseurs.

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op