Een kostenverlagend procesmodel | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een kostenverlagend procesmodel

UVIT

Een kostenverlagend procesmodel

Onze adviseurs ontwikkelden een corporate procesmodel ter ondersteuning van een ingewikkeld fusietraject waar verzekeraar UVIT (nu VGZ) mee bezig was.

Na een uitgebreide analyse maakten onze adviseurs een overzicht van de corporate processen, waarmee we de operationele kosten voor UVIT konden verlagen en de klantwaarde juist vergrootten.

Meer grip op corporate processen

Verzekeraar UVIT zat middenin een ingewikkeld fusietraject. Om de samenhangende primaire processen in deze fusieorganisatie te realiseren, wilde UVIT meer grip krijgen op de corporate processen. Onze adviseurs ondersteunden dit proces.

"Het corporate procesmodel heeft vooral gewerkt als spiegel voor de organisatie. De visualisatie prikkelde tot nadenken."

Roel Vuursteen, corporate informatiemanager Strategie & Beleid van UVIT

Een kostenverlagend procesmodel

Om het corporate proces in beeld te krijgen, voerden onze adviseurs intensieve gesprekken met de kwartiermakers van de organisatie. Daarnaast organiseerden wij werksessies voor alle disciplines en ontwikkelden zo samen het corporate procesmodel. Hierdoor verkreeg UVIT de juiste inzichten om samenwerking op de afdelingen te verbeteren. Iedereen herkende en erkende de eigen rol en er ontwikkelde zich een gezamenlijke ‘taal’ om over processen in de organisatie te praten. Dit resulteerde in een breed draagvlak en effectieve processen. De dubbelingen zijn uit het proces gehaald.

Onze adviseurs hebben ervaring en expertise opgebouwd voor effectieve ondersteuning bij complexe fusietrajecten en kunnen daarom accuraat en doeltreffend en vooral samen met de opdrachtgever procesmodellen formuleren en uitvoeren. Wilt u verder praten over deze aanpak of advies op maat, neem dan contact op met onze adviseurs.

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op