Een heldere efficiencyanalyse voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een heldere efficiencyanalyse voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Een heldere efficiencyanalyse voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Onze adviseurs vergeleken voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu de efficiencytrends en de kwaliteit binnen het openbaar vervoer. Het ministerie wilde een goed beeld krijgen van waar precies efficiëntieverbeteringen nodig waren.

Om de besluitvorming in de Tweede Kamer te verrijken met actuele efficiencygegevens voor het regionaal stad- en streekvervoer, gaf het ministerie van Infrastructuur en Milieu ons opdracht om een vergelijking te maken van efficiencytrends en de kwaliteit van het openbaar vervoer. Onze adviseurs namen deze grote operatie op zich en stelden een rapport op om de gewenste verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Duidelijke cijfers en heldere conclusies

Voor de efficiencyanalyse selecteerden onze adviseurs in overleg, relevante variabelen en indicatoren én representatieve concessiegebieden. We onderzochten het verkeersaanbod, de vervoersvraag, de kosten en kwaliteit, van regionaal stad- en streekvervoer in de periode van 2005-2009. Daarnaast analyseerden onze adviseurs de efficiencygegevens van het regionaal stad- en streekvervoer in een expertbijeenkomst. Ook vergeleken we de efficiencytrends en kwaliteit bij openbare aanbestedingen en onderhands gegunde concessiegebieden. 

Het onderzoek toont aan dat de efficiencyverbeteringen in openbaar aanbestede en onderhands gegunde concessiegebieden ongeveer gelijk zijn. Wel is kostengraaddekking (DRU-tarief) van kaartverkoop in 3 grote steden hoger dan in de andere concessiegebieden. Hierbij spelen gebiedskenmerken, verschillen tussen modaliteiten en verschillen in de functie van het openbaar vervoer een rol. 

'Met de wethouders van 3 grote steden heb ik inmiddels afgesproken (…) met hen te zullen nagaan hoe en wanneer de in het regeerakkoord opgenomen taakstelling van € 120 mln. gerealiseerd kan worden.'

Melanie Schultz van Haegen, minister van Infrastructuur en Milieu in haar brief aan de Tweede Kamer.

Onze adviseurs hebben ervaring en expertise opgebouwd bij vergelijkbare projecten en kunnen daarom evenwichtig en heldere efficiencyanalyses doorvoeren met heldere conclusies. Wilt u verder praten over deze aanpak of advies op maat, neem dan contact op met onze adviseurs.

 

 

Jaap Groenendijk

Partner

Neem contact op