Een beleidsdoorlichting voor betere waterkwaliteit | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Een beleidsdoorlichting voor betere waterkwaliteit

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Een beleidsdoorlichting voor betere waterkwaliteit

Schoon water is van levensbelang. Onze adviseurs voerden een inzichtelijke beleidsdoorlichting uit voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu van het beleid voor een verbetering van de waterkwaliteit. De logica en effectiviteit van het beleid is onder de loep genomen.

De beleidslichting had betrekking op het onderdeel ecologische en chemische kwaliteit van de oppervlaktewateren in de stroomgebieden Eems, Maas, Rijn(delta) en Schelde, conform de Kaderrichtlijn Water’.

Inzichtelijke beleidsdoorlichting

Onze adviseurs maakten de beleidstheorie met een uitgebreid bureauonderzoek inzichtelijk. Zij stelden een causaal diagram op van zowel het beleid voor als na de imlementatie van de Kaderrichtlijn Water. Kernvragen zijn wat het probleem is met de waterkwaliteit, waarom de overheid het als haar verantwoordelijkheid ziet dit probleem op te lossen, welke doelstellingen zijn geformuleerd en welke instrumenten worden gehanteerd. De beleidstheorie is besproken en aangescherpt in een werksessie met beleidsmakers.

Logisch en effectief?

Uit de analyse is vooral gebleken dat de geformuleerde doelstellingen als herkenbaar en de gehanteerde instrumenten als logisch worden ervaren door beleidsmakers en uitvoerders. Toch is er weinig bekend over de effectiviteit van de gehanteerde instrumenten. Wij hebben geadviseerd de maatschappelijke effecten beter inzichtelijk te maken. Dit kan ook helpen om met het oog op de bezuinigingen de juiste keuzes te maken.

"De beleidsdoorlichting oogt verzorgt en is gemakkelijk leesbaar"

Inspectie Leefomgeving en Transport

Onze adviseurs hebben ervaring en expertise opgebouwd bij vergelijkbare projecten bij de overheid en weten daarom precies waar de knelpunten liggen. Wilt u verder praten over onze aanpak of advies op maat, neem dan contact op met onze adviseurs.

 

Markten & Sectoren

Water

Jaap Groenendijk

Partner

Neem contact op