Doeltreffend en innovatief projectmanagement | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Doeltreffend en innovatief projectmanagement

Isala

Doeltreffend en innovatief projectmanagement

Onze adviseurs ondersteunen en adviseren de Isala klinieken bij het plannen, uitvoeren en optimaliseren van het nieuwe toekomstgerichte en innovatieve topklinisch centrum Isala. Het ziekenhuis zet een belangrijke stap naar de toekomst, door op een nieuwe manier naar vastgoed te kijken.

De Isala klinieken lopen door hun radicale aanpak niet alleen voor op de regelgeving, maar zijn ook de eersten die hebben gekozen voor een organische, duurzame en flexibele uitwerking van vastgoedontwikkeling. Wij ondersteunen actief bij het ontwerpproces, waarbij we het projectmanagement doen en de overleggen met gebruikers en werknemers begeleiden.

Radicale herziening van bestaande plannen

In 2003 zijn de plannen voor de nieuwe huisvesting van de Isala klinieken radicaal omgegooid. De Isala klinieken besluiten de veranderende financieringsregeling aan te grijpen om op een andere manier naar vastgoed te kijken. Met als doel een innovatief, topklinisch ziekenhuis met oog voor de menselijke maat. Medewerkers, patiënten en bezoekers staan centraal. Dit betekent dat in de ontwerpplannen veel aandacht uitgaat naar de manier waarop juist zij het ziekenhuis beleven.

We hebben samen veel bereikt in 2006 en het team van Twynstra Gudde heeft daaraan positief bijgedragen. Zij zijn er goed in geslaagd de kosten te bewaken. Ook daar zit voor ons veel toegevoegde waarde.”

Paul Smaling, directeur Bouw bij de Isala klinieken

Concept 'Polikliniek van de Toekomst'

Het project is groot en bedraagt 350 miljoen euro. Onze adviseurs zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe projectplan, de invulling en de doelstellingen van de architectuur. Het is een dynamisch traject waarin wij ons bezig houden met het projectmanagement. We zijn er adequaat in geslaagd de kosten te bewaken door ons speciaal ontwikkelde bewakingssysteem. Verder helpen we met het opzetten van flexibele en gestandaardiseerde poliklinieken volgens de concepten van de ‘Polikliniek van de Toekomst’, dat door ons ontwikkeld is.

Onze adviseurs hebben ervaring en expertise opgebouwd bij vergelijkbare projecten en kunnen daarom evenwichtig en gegrond adviseren bij grootschalige projectorganisaties. Wilt u verder praten over deze aanpak of advies op maat, neem dan contact op met onze adviseurs.

Markten & Sectoren

Cure

Expertises

Projectmanagement

Hans Hoepel

Partner

Neem contact op