Businessplannen zorg | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Businessplannen zorg

Opella

Businessplannen zorg

Twynstra Gudde ondersteunt Opella bij het maken van businessplannen voor vastgoedprojecten. Opella, een middelgrote zorgonderneming, is bezig haar zorgaanbod te vernieuwen. Daarvoor heeft zij een aantal vastgoedprojecten in voorbereiding.

Bij het eerste project heeft een projectteam van Opella een beeld geschetst van de markt, het zorgconcept, het vastgoedconcept en de financiën. Twynstra Gudde was daarin procesbegeleider en penvoerder. Op basis van deze businessplannen kan Opella een besluit nemen over het al dan niet doorzetten van een project. Ook bieden de businessplannen informatie waarmee financiers over de streep getrokken kunnen worden.

Hoe is Twynstra Gudde te werk gegaan? Eerst is er een procesmodel ontworpen dat aansluit bij de specifieke behoeften van de klant. Vervolgens hebben we relevante informatie uit de organisatie opgehaald en met elkaar in verband gebracht. De basis daarin is de driehoek tussen zorg, vastgoed en financiën. Deze elementen zijn van wezenlijk belang, maar staan soms op gespannen voet met elkaar. Het onderscheiden van verschillende rollen en belangen is daarbij essentieel. Uiteindelijk is het kwalitatieve verhaal rond zorg en vastgoed 'rondgerekend' in een exploitatiemodel. In dit model kunnen verschillende varianten worden doorgerekend.

Het resultaat bestond uit concrete, toegepaste businessplannen en een op-maat gemaakt businessplannen-template voor Opella. Een kwalitatief goed resultaat, dat in zeer korte tijd (3 maanden) is geboekt en een tevreden klant.

Markten & Sectoren

Care