Brede school in Joure | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Brede school in Joure

Gemeente Joure

Brede school in Joure

De gemeente Joure (per 1 januari 2013 fusiegemeente De Friese Meren) had al langer de wens om een brede school te realiseren. Deze zou onderdak moeten gaan bieden aan twee basisscholen, een kinderopvang, een centrum voor kunsten en een welzijnsvoorziening.

De gemeente had drie marktpartijen geselecteerd voor een Publiek-Private Samenwerking (PPS)-aanbesteding. De winnende partij zou de opdracht krijgen om het gebouw te ontwikkelen en te onderhouden voor een periode van 25 jaar. De eisen daarvoor werden opgesteld in een zogeheten Design, Build, Maintain en Operate (DBMO)-contract. Om diverse redenen werd de aanbesteding echter een half jaar opgeschort, waarna Twynstra Gudde de opdracht kreeg om het project een nieuwe impuls te geven.

Het probleem

Een brede school biedt onderdak aan uiteenlopende gebruikers die ieder verschillende behoeftes hebben. Die behoeftes kunnen in de loop der tijd bovendien veranderen. Zo valt te verwachten dat het onderwijs zich de komende 25 jaar verder zal ontwikkelen en dat nieuwe technologie zal worden ingezet.

Visie

In de ogen van Twynstra Gudde is het niet raadzaam om te proberen te voorspellen welke ontwikkelingen zich in een contractperiode van 25 jaar zullen voordoen. Wel is het belangrijk om ‘spelregels’ af te spreken voor de wijzigingen die zullen optreden. Enerzijds dienen de gebruikers de zekerheid te hebben dat zij een marktconforme prijs betalen voor de aanpassingen. Anderzijds moet de aannemer de vrijheid krijgen om het gebouw dat hij 25 jaar onderhoudt naar nieuwe inzichten en behoeften aan te passen.

De aanpak

Twynstra Gudde heeft, met aanbestedingsspecialist Brackmann en de opdrachtgever, de aanpak van de aanbesteding en de overeenkomsten aanzienlijk vereenvoudigd. In deze aanpak werd een open dialoog gevoerd met inachtneming van de risico’s die zich tijdens ontwikkeling en exploitatie kunnen voordoen. Het eindresultaat was een bondig en overzichtelijk geïntegreerd contract, waarin alle partijen zich konden vinden.

Waarom was de aanpak onderscheidend?

Twynstra-Gudde ontwikkelde een innovatieve PPS-aanbesteding ‘light’. Geen dikke contracten, maar een op samenwerking gerichte dialoog op basis van heldere afspraken. Deze aanpak zorgde niet alleen voor versnelling en samenwerking maar ook tot een resultaat dat de verwachtingen overtrof en tot duurzaam partnerschap tussen de betrokken partijen.

Resultaat

Na gunning is de architect aan de slag gegaan en in goede samenwerking zijn het gebouw en de voorzieningen tot stand gekomen. Het resultaat is een fantastisch gebouw waar alle gebruikers zeer over te spreken zijn en dat bovendien gerealiseerd is binnen de gestelde kaders van tijd, kosten en kwaliteit. De Brede School in Joure is in november 2014 officieel geopend door koningin Máxima.

Markten & Sectoren

Onderwijs, Huisvesting en vastgoed

Jeroen Tazelaar

Partner

Neem contact op