Beleidsstrategie voor energie- en klimaatbeleid leidt tot duurzaam mobiliteitssysteem | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Beleidsstrategie voor energie- en klimaatbeleid leidt tot duurzaam mobiliteitssysteem

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Beleidsstrategie voor energie- en klimaatbeleid leidt tot duurzaam mobiliteitssysteem

Onze adviseurs voerden een beleidsdoorlichting uit voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Onze aanbeveling om een beleidsstrategie voor het energie- en klimaatbeleid en verkeer en vervoer op te stellen, werd direct door de minister overgenomen. Zo ontstond een belangrijke routekaart voor de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem.

Beleidsdoorlichting voor efficiëntieverbeteringen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil een beleidsdoorlichting om gevoerd beleid te kunnen analyseren. Belangrijke vragen voor hen waren gericht op de rol van de (rijks)overheid, de geformuleerde doelstellingen en het instrumentarium dat zij hanteerden. Daarnaast waren beleidsprioriteiten gericht op het energie- en klimaatbeleid en verkeer en vervoer, omdat dit politiek hoog op de agenda stond.

Formuleren van efficiënte beleidsstrategie

Onze adviseurs formuleerden een overzicht waarbij we gebruik maakten van zoveel mogelijk eerdere onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid. De analyse bracht de maatschappelijke effecten van de gehanteerde instrumenten goed in kaart. Verder bleken doelstellingen helder en effectief aan te sluiten op de belangrijkste probleemgebieden. Toch ontbrak het wel aan eenduidigheid wat betreft de gehanteerde instrumenten. Zo was de bijdrage van een aantal instrumenten, die zich onder andere richten op innovatie en het behalen van de streefwaarden, niet altijd precies bekend.

Onze aanbeveling om een beleidsstrategie voor het energie- en klimaatbeleid en voor verkeer en vervoer op te stellen, nam de minister dan ook direct over. Door het opstellen van deze beleidsstrategie onstond er een belangrijke routekaart voor de transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem.

Onze adviseurs hebben ervaring en expertise opgebouwd bij vergelijkbare projecten en kunnen daarom evenwichtig en gegrond toetsingsprogramma’s doorvoeren met heldere conclusies. Wilt u verder praten over deze aanpak of advies op maat, neem dan contact op met onze adviseurs.

Jaap Groenendijk

Partner

Neem contact op