Audit herontwikkeling huisvesting Politie Rotterdam | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Audit herontwikkeling huisvesting Politie Rotterdam

Politie Rotterdam

Audit herontwikkeling huisvesting Politie Rotterdam

Het politiecomplex aan de Veilingweg in Rotterdam is herontwikkeld voor vestiging van de executieve ondersteuning, training- en sportvoorzieningen en kantoorfuncties. Twynstra Gudde heeft als onafhankelijke partij een audit uitgevoerd rond de beheersing van dit complexe project.

De opdracht

De vorming van de Nationale Politie in 2013 was aanleiding om het multifunctionele politiecomplex aan de Veilingweg te herontwikkelen en uit te breiden. Het complex biedt nu onderdak aan ondersteunende diensten zoals de Verkeerspolitie, de Mobiele Eenheid, Recherchediensten en het garagebedrijf. Ook zijn er trainingsfaciliteiten en vergadervoorzieningen voor de gehele regio. De realisatie van het project was bijzonder complex en sterk afhankelijk van externe (politieke) invloeden. Er lagen scopewijzigingen op de loer. Risicomanagement was daarom een integraal onderdeel van de projectbeheersing. De afdeling Korpscontrol van het toenmalige korps Rotterdam-Rijnmond heeft in dit kader aan Twynstra Gudde gevraagd te onderzoeken of aanwezige beheersmaatregelen in opzet, bestaan en werking afdoende zijn om de risico’s te beheersen.

Onze visie

Om in zo’n complex project een objectief oordeel over de projectbeheersing te komen vormen, is een systematische aanpak nodig met een strikte scheiding tussen feitenverzameling en oordeelsvorming. Eerst is er een normenkader nodig dat dient als maatlat voor het latere oordeel. Dat maakt het voor alle betrokkenen duidelijk op welke wijze ons oordeel tot stand komt.

De aanpak

We hebben alle relevante dossiers uitgebreid geanalyseerd en we hebben verdiepende gesprekken gevoerd met de direct betrokkenen. Zij hebben een duiding kunnen geven aan de feiten die uit documenten blijken. Tegelijk kregen de projectleden de kans hun visie op het bouwproject en de specifieke context weer te geven. Op grond van de verzamelde feiten hebben we conform het vooraf vastgestelde normenkader een oordeel gevormd. In een rapportage hebben we de bevindingen en aanbevelingen vastgelegd. Dit rapport hebben we toegelicht in de stuurgroep.

De resultaten

De audit was ingezet als middel om te leren. Daarom hebben we in deze opdracht nauw samengewerkt met de opdrachtgever. Wij voerden als externe partij de audit uit, maar een interne projectleider van de politie was onderdeel van ons team. De inzet van de organisatie was om naderhand ook daadwerkelijk iets met de resultaten te doen. We hebben de aanbevelingen van de audit daarom uitgediept en gerelateerd aan soortgelijke projecten. De ‘lessons learned’ zijn in de organisatie besproken.

Wicher Schönau

Partner

Neem contact op