Assetmanagement Simulatie bij Waterschap Rivierenland | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Assetmanagement Simulatie bij Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland

Assetmanagement Simulatie bij Waterschap Rivierenland

Hoe kan een waterschap met goed assetmanagement meerwaarde realiseren? Een spelsimulatie heeft bestuurders en afdelingshoofden van Waterschap Rivierenland de handvatten gegeven om deze vraag te beantwoorden.

Waterschappen hebben veel assets zoals rioolwaterzuiveringen, gemalen en stuwen. Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging behoort tot de normale taken. Maar wanneer middelen schaars worden, keuzes groot en beslisinformatie onzeker, zijn ‘gewoon’ beheer en onderhoud niet meer toereikend. Waterschap Rivierenland zoekt daarom naar wegen om met haar infrastructuur meer maatschappelijke meerwaarde tegen aanvaardbare kosten te behalen. Het waterschap wilde een beter beeld hebben van wat assetmanagement in dit verband inhoudt en hoe dat kan worden geïmplementeerd.

De aanpak

We hebben een spelsimulatie ontwikkeld waarin een aantal casus worden voorgelegd met daarbij verschillende scenario’s voor het assetmanagement. De simulatie is in iedere organisatie toepasbaar, maar is op maat gemaakt voor Waterschap Rivierenland. Het spelen laat mensen voelen hoe het is om expliciete afwegingen te maken in de (dis)balans tussen kosten, prestaties en risico’s. Het laat mensen ervaren welke verschillende perspectieven er zijn op ambtelijke en bestuurlijke niveaus. Én het maakt overduidelijk dat de organisatiewaarden van het waterschap de basis zijn voor elke discussie over assetmanagement. Na afloop van de simulatie is voor iedereen duidelijk dat er een aantal strategische stappen en keuzes moeten worden gemaakt, vóórdat men toe is aan verbeteren van processen, veranderen van de organisatie of het implementeren van systemen.

“Assetmanagement leidt tot het kunnen nemen van consistente gefundeerde besluiten”

Wouter van Vuuren (beleidsmedewerker Waterschap Rivierenland)

Het resultaat voor de opdrachtgever

De simulatie heeft Waterschap Rivierenland het besef gegeven dat het kiezen, definiëren en prioriteren van bedrijfswaarden een belangrijk en noodzakelijk proces is. Vooral het inschatten van de effecten van verschillende ontwikkelscenario’s op de bedrijfswaarden wordt op dit moment als lastig gezien. Hiervoor is gesprek en systematiek nodig, zonder instrumenteel te worden. De wijze waarop deze strategische stappen genomen moeten gaan worden vraagt om een verdieping.

Onze toegevoegde waarde

Twynstra Gudde heeft in deze opdracht samengewerkt met DON bureau, gespecialiseerd in optimaal beheer van fysieke bedrijfsmiddelen en kapitaalintensieve infrastructuur. Samen bestrijken we het totale spectrum van veranderen, programmeren en implementeren van assetmanagement.

Markten & Sectoren

Water