Ambitieonderzoek versterking gemeenten in de Liemers | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Ambitieonderzoek versterking gemeenten in de Liemers

Ambitieonderzoek versterking gemeenten in de Liemers

Onze adviseurs gaven leiding aan het project dat samenwerking tussen de Liemers gemeenten moet versterken. Hiervoor voerden we een ambitieonderzoek uit en gaven we vorm aan een efficiënte samenwerkingsformule voor de toekomst.

Gemeenten krijgen steeds meer te kampen met extra taken in combinatie met meer bezuinigingen. Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, willen de gemeenten in Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar hun banden aanhalen door meer met elkaar samen te werken. Daarom vragen ze onze adviseurs dit project te leiden in samenwerking met hun programmateam. Om een gedegen en reëel samenwerkingsplatform voor de toekomst te creëren.

Duurzame en toekomstgerichte samenwerking in de Liemers

Omdat samenwerking een oplossing maar geen doel is, stelden we eerst een uitgebreid ambitieonderzoek in. Hierin keken we vooral naar welke gebieden zich goed lenen voor samenwerken en welke juist niet en hoe de gemeenten hier zelf tegenover stonden. Toen deze belangen helder waren, stelden we een aantal scenario’s op voor samenwerkingsverbanden. Voor een breed draagvlak betrokken we hierbij ook de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke partners.

Deze aanpak zorgde ervoor dat we bruggen wisten te slaan tussen individuen en de gemeenten. Zo creëerden we een duurzaam en betrokken perspectief voor de toekomst van de Liemerse samenwerking. Uiteindelijk presenteerden we de twee definitieve mogelijkheden: een bestuurlijke fusie tussen deze vier gemeenten of een bestuurlijke fusie tussen Rijnwaarden en Zevenaar en een fusie tussen Duiven en Westervoort. De gemeenteraden zijn nu aan zet.

Markten & Sectoren

Gemeenten

Sharon Blair

Adviseur

Neem contact op