Ambitie programmatisch werken bij Dierenbescherming verder brengen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Ambitie programmatisch werken bij Dierenbescherming verder brengen

Dierenbescherming Nederland

Ambitie programmatisch werken bij Dierenbescherming verder brengen

Als onderdeel van de organisatieontwikkeling heeft de Dierenbescherming Nederland de ambitie om programmatisch te gaan werken. De Dierenbescherming ziet programmamanagement als middel om doelgerichter aan haar ambities te werken.

Na een periode de eerste ervaringen met programmatisch werken te hebben opgedaan heeft Twynstra Gudde de Dierenbescherming geholpen om de volgende stap te maken. Op een heidag hebben de medewerkers van de Dierenbescherming inzicht en gekregen bij de patronen die belemmerend werken in programmatisch werken en wat er voor nodig is om de volgende stap te zetten

Contemplatieve dialoog als basis om in gesprek te zijn over programmatisch werken

Twynstra Gudde is gevraagd om de Dierenbescherming te helpen de volgende stap te maken in de ontwikkeling van het programmatisch werken. Onze adviseurs hebben de Dierenbescherming hierin begeleid in de vorm van een contemplatieve dialoog. De contemplatieve dialoog is een geordende vorm van actief luisteren. In een groepsgesprek hebben medewerkers de momenten en ervaringen die voor hun exemplarisch waren voor programmatisch werken toegelicht en gedeeld. Vervolgens hebben de gesprekspartners aangegeven wat hen raakte of aan het denken zette. Plenair zijn deze reacties gedeeld. Op basis van het gesprek hebben onze adviseurs de medewerkers begeleid in dit proces en met hen besproken: wat zijn rode draden, wat komt boven drijven en is wezenlijk voor het werkend krijgen van programmatisch werken bij de Dierenbescherming? Eén van de onderwerpen betrof de onduidelijkheid in verschillende rollen. In de middag hebben we een sessie ontworpen om medewerkers met elkaar hiervoor in gesprek te brengen en onduidelijkheden te verduidelijken. Vervolgens hebben wij de verbinding gelegd met de rollen zoals deze in programmatisch werken zijn uitgewerkt. Op deze manier zijn verschillende onduidelijkheden in rollen verduidelijkt en zijn medewerkers met elkaar in gesprek om dit verder aan te scherpen.

Resultaat: rollen en verandering meer helder

Het resultaat van de opdracht is dat medewerkers in een prettige sfeer vorm hebben kunnen geven aan programmatisch werken binnen de Dierenbescherming. In de bijeenkomst is de kiem gelegd voor een leerproces waarbij rollen en de interactie in programmatisch werken en de verandering die programmatisch werken vraagt van de manier van werken zijn opgesteld. Door de bijeenkomst is de Dierenbescherming in staat gesteld om het programmatisch werken ook werkendeweg te faciliteren. Na drie maanden hebben we met de programmamanagers een intervisiebijeenkomst begeleid om zodoende het leren met elkaar verder vorm te geven. 

Expertises

Programmamanagement

Jaco Blokland

Partner

Neem contact op