2 zorginstellingen op 1 locatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

2 zorginstellingen op 1 locatie

LSG-Rentray, Trajectum

2 zorginstellingen op 1 locatie

Twynstra Gudde heeft geadviseerd aan 2 uiteenlopende zorginstellingen die samen op 1 terrein kwamen. Twynstra Gudde was als adviseur en projectmanager betrokken bij de bouwplannen van 1 van die instellingen. Al met al een complex proces, met een passend eindresultaat.

In 2010 heeft LSG-Rentray in Rekken vanwege de sluiting van haar justitiële jeugdinrichting, een transitie door moeten maken naar behandelcentrum voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking en een (sterke) gedragsstoornis.

Trajectum had plannen voor een behandelkliniek voor volwassenen in Eefde, maar werd door justitie verzocht deze behandelkliniek te realiseren in Rekken.

De rol van Twynstra Gudde als adviseur

Twynstra Gudde is als specialistisch adviseur betrokken bij de bouwplanontwikkeling van de instelling Trajectum. Daarbij verzorgen wij eveneens de coördinatie van alle vastgoed gerelateerde aspecten waarover tussen beide organisaties afstemming moet plaatsvinden, zoals de bestemmingsplanprocedure.

“Waar twee instellingen met verschillende doelgroepen op dezelfde locatie zorg gaan bieden, moeten afspraken worden gemaakt op velerlei gebied; gebruik van terrein en gebouwen, gezamenlijk gebruik van ondersteunende en facilitaire voorzieningen, veiligheid, etc. Deze aspecten raken ook de huisvesting. Dat maakt de opgave soms complex maar altijd boeiend.”

Simone Swartjes Adviseur Twynstra Gudde

Samenwerken in de zorg is belangrijk en noodzakelijk, Twynstra Gudde weet hoe dit het best kan ingevuld worden op alle gebieden. En voor meer informatie of advies kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Simone Swartjes

Adviseur

Neem contact op