Businesscase Het Nieuwe Werken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Businesscase Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken is een manier van werken en samenwerken: effectiever, slimmer en prettiger. De Businesscase Het Nieuwe Werken biedt u inzicht in alle organisatorische en financiële aspecten die spelen wanneer u op Het Nieuwe Werken overgaat. U kunt hiermee sturen op resultaat.

Met Het Nieuwe Werken (HNW) worden de factoren organisatie, huisvesting, ICT en mobiliteit opnieuw tegen het licht gehouden. Door te zorgen voor een optimale afstemming tussen deze factoren kunnen middelgrote en grote kantoorhoudende bedrijven en organisaties veel voordelen behalen.

De factor organisatie

Uw medewerkers zullen bij HNW op een slimmere en effectievere samenwerken. Dit vraagt om goede ondersteuning en begeleiding. In de Businesscase Het Nieuwe Werken drukken wij het effect op de organisatie uit in tijd en geld.

De factor huisvesting

In HNW wordt de kantooromgeving afgestemd op de activiteiten en de manier van samenwerken. Dit vraagt om een activiteit gerelateerde werkplek maar wellicht ook om een ander kantoor. In de Businesscase Het Nieuwe Werken maken wij de match tussen uw huidige en de gewenste vastgoedportefeuille. Vervolgens werken wij optimalisaties uit.

De factor ICT

Voor HNW is ICT-ondersteuning een randvoorwaarde. Vooral het plaats- en tijdonafhankelijk werken vraagt daarom. In de Businesscase Het Nieuwe Werken schetsen wij de gewenste ICT-ondersteuning en geven wij aan welke stappen nodig zijn om die te kunnen bieden.

De factor mobiliteit

HNW kan een grote invloed hebben op de reisbewegingen van uw medewerkers. Als overal kan worden gewerkt, zal dit effect hebben op de mobiliteitskosten(vergoedingen). Indien relevant werken we dit onderdeel uit in de businesscase. 

Uw resultaat

De Businesscase Het Nieuwe Werken geeft inzicht in alle kosten en baten. Wij geven het effect weer voor een langere periode, afgestemd op en in lijn met de boekhouding van uw organisatie. Daarmee krijgt u een helder beeld van wat HNW uw organisatie kan opleveren. 

Twynstra Gudde heeft met dit instrument veel ervaring. Daarbij onderscheidt onze aanpak zich door de integrale benadering waarbij wij alle disciplines in huis hebben.

Kostenindicatie

De kosten voor het opstellen van de Businesscase Het Nieuwe Werken voor uw organisatie bedraagt indicatief € 2.500,-- plus € 25,-- per medewerker, exclusief btw. U krijgt alle onderzoeksresultaten samengevat in een beknopte rapportage. Uiteraard komen wij de resultaten bij u mondeling presenteren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Tazelaar iva jtz@tg.nl.

Ja, ik ben geïnteresseerd