Bottom-up initiatief succesvol maken | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Bottom-up initiatief succesvol maken

Stilgevallen gebiedsontwikkelingen, leegstaande kantoren en de noodzaak (en wens!) om meer gebruik te maken van de kracht van de samenleving. Wie werkt in gebiedsontwikkelingen heeft te maken met grote macro-economische en sociale veranderingen. Dat maakt het leven niet direct makkelijker, maar biedt wel geweldige kansen. Twynstra Gudde ontwikkelt met haar klanten nieuwe strategieën voor ruimtelijke vraagstukken.

Of het nu gaat over bewonersparticipatie, nieuwe gemeenschappelijkheid of tijdelijkheid: het zijn concepten waar niemand helemaal over gaat en die niemand helemaal overziet. Wij spreken in zulke gevallen van een taai vraagstuk. Wij geloven niet in standaardoplossingen voor taaie vraagstukken. Onze aanpak gaat uit van het maken van gebieds- mens- en proceseigen frames waarbinnen alle belanghebbenden in co-creatie samenwerken.

In het verleden konden overheden plannen maken, deze financieren en langs geijkte kanalen burgers betrekken. Naast mooie resultaten leverde het ook een openbare ruimte op waar een blind paard nog geen schade kan aanrichten. En lege gebouwen en kavels die door niemand toegeëigend worden.

In de Stadsregio Rotterdam stelden we aan mensen de vraag hoe zij vonden dat de openbare ruimte kon worden verbeterd en wat zij daar zelf aan wilden doen. Middels het frame MagStad? dagen we mensen uit te komen met ideeën, waarbij we niet op voorhand een afwegingskader hebben klaarliggen, maar per keer onderzoeken wat mogelijk is. MagStad? biedt een platform om de spanning te bespreken over de verschillende, soms tegengestelde, belangen van overheden. Door de aantrekkelijke vormgeving daagt het mensen meer dan ooit uit in beweging te komen.

Wilt u weten wat onze adviseurs voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een afspraak.

André Schaminée

adviseur

Neem contact op