Boeken | Page 4 | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Boeken

Filter op markten en sectoren
Filter op expertises

Performance verbetering in de praktijk

Het verbeteren van de performance van uw bedrijf is een voortdurende uitdaging. U moet laveren tussen het ontwikkelen van een langetermijnstrategie en het managen van de day-to-day business. Er zijn veel inspirerende publicaties (onder andere van Jim Collins, ‘Good to Great’), maar het effectief toepassen van de gekozen strategie in de praktijk is vaak lastig.

Excelleren in de zorg

Excelleren in de zorg, deel uit de Skiprreeks, gaat over het bovengemiddeld ondernemen, besturen gericht op innovatie en kwaliteit én het ondernemerschap in de zorg. Huub Raemakers heeft het hoofdstuk "Recept voor een zorgnetwerk: de patiënt centraal" geschreven.

Why do games work?

Simulatiegames werken. Maar waarom ze werken, was tot nu toe een vrij onontgonnen gebied. De auteurs van Why Do Games Work? brachten voor het eerst alle kennis over het hoe en waarom van games samen in één boek.

Werken aan projecten

Projectmatig werken heeft in de afgelopen dertig jaar zijn waarde meer dan bewezen. De methode wordt gekenmerkt door een pragmatische aanpak, waarbij alles is gericht op het te behalen resultaat.