Werken aan Programma’s | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Werken aan Programma’s

Steeds meer organisaties gebruiken programma's om hun doelen te realiseren. Programma's helpen om die doelen met de goede focus, energie en samenhang te benaderen. Het is een bijzondere manier van samenwerken die heel goed past bij deze tijd. Het boek Werken aan Programma's beschrijft een heldere, integrale visie op programmamanagement, met veel praktische handvatten die u helpen om uw programma te realiseren.

Een programma is een tijdelijke manier van samenwerken, gericht op het nastreven van bepaalde doelen, die bijdragen aan het verwezenlijken van de strategie van de organisatie(s). Programmamanagement is de manier waarop een programma wordt vormgegeven, aangestuurd en tot een succesvol einde gebracht wordt. 

De auteurs geven in Werken aan Programma’s een beeld van wat het werken aan programma's inhoudt. Ze willen daarmee vooral programmamanagers, projectmanagers en opdrachtgevers houvast geven voor een succesvolle uitvoering van programma's. Ook willen zij hiermee een bijdrage leveren aan de voortdurende ontwikkeling van het vak programmamanagement. Het is een vakgebied dat nog flink in ontwikkeling is, net zoals bijvoorbeeld verandermanagement, waarmee het veel raakvlakken heeft. 

Werken aan Programma's is het eerste online boek dat wij hebben uitgebracht. Het is de opvolger van Programmamanagement, Sturen op samenhang (2006). De hoofdstukken zijn gratis te downloaden als pdf. Hiermee is ons gedachtegoed altijd, overal en voor iedereen beschikbaar en kunnen we het laten meegroeien met actuele ontwikkelingen en nieuwe ervaringen in het veld. Bovendien is het mogelijk om mee te schrijven en zo bij te dragen aan de doorontwikkeling van het gedachtegoed. 

Het gedachtegoed wordt in acht hoofdstukken beschreven:

1. Kiezen: wanneer en waarom zou je kiezen voor een programmatische aanpak? 
2. Programmeren: hoe kom je tot een inhoudelijke aanpak voor een programma?  
3. Besturen: hoe plan, monitor en stuur je op de voortgang van een programma?  
4. Beslissen: hoe geef je besluitvorming in en over een programma vorm? 
5. Organiseren: hoe richt je de organisatie van een programma in? 
6. Samenwerken: hoe kom je tot goede samenwerking voor een programma?  
7. Leidinggeven: hoe ziet de leidinggevende rol van de programmamanager eruit?
8. Ontwikkelen: op welke manieren verbeter je het programmatisch werken in je organisatie?

Naast het inhoudelijke gedachtegoed biedt Werken aan Programma’s ook veel informatie over actuele programma’s, staan er formats en andere materialen op en ziet u welke activiteiten er voor de community van programmamanagers georganiseerd worden om te werken aan vakontwikkeling. Kortom, dé site over programmamanagement in Nederland.

In 2014 is de eerste editie van Werken aan Programma’s gelanceerd, in 2016 is een geheel herziene versie verschenen. Mogelijk wordt in een later stadium ook een hardcopy uitgave uitgebracht. Bij verwijzing naar Werken aan Programma’s gebruikt de volgende tekst: Prevaas, B.C.J.G. (2016). Werken aan Programma's. Beschreven op http://www.werkenaanprogrammas.nl

Ga naar Werken aan Programma’s.

Expertises

Programmamanagement

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op