Tussen de regels - Een esthetische beschouwing over geweld van organisatie | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Tussen de regels - Een esthetische beschouwing over geweld van organisatie

Tussen de regels is een gewaagd boek over de relatie tussen kunst en werk. Het werpt een ongewone blik op organisatie en werk en confronteert de lezer met het onalledaagse denken van de filosofie.

Dit boek is niet alleen bedoeld voor organisatieprofessionals die kritisch staan ten opzichte van de gangbare organisatie- en managementliteratuur, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in het dubbele verlangen van de mens om ‘in control’ én vrij te zijn.

Wie kent niet de ervaring overweldigd te worden door kunst? Muziek die rechtstreeks in je hart binnenkomt, een schilderij dat schokt, poëzie die ontroert? Zelden lukt het om onder woorden te brengen wat het precies is dat zo raakt, en doorgaans beschouwen we dat als een kwaliteit van kunst. Want daardoor blijft het kunstwerk blijft boeien en raken we er niet over uitgepraat. In veel van het gewone werk echter proberen we die indringende ervaring van het onzegbare juist uit te sluiten. Gedetailleerde protocollen, doorwrochte beleidsdocumenten, strakke agendaplanningen zijn dagelijkse voorbeelden van de verwoede poging om ons niets te laten ontsnappen. We creëren er een geregeld bestaan mee, maar doen het leven ook geweld aan.

In 'Tussen de regels' onderzoekt de auteur – filosoof en organisatieadviseur – wat kunst en werk met elkaar te maken hebben, en kijkt ze van vanuit een esthetisch perspectief naar organisatie. Ze raadpleegt daarvoor de filosofen Hannah Arendt, Martin Heidegger en Jean-François Lyotard, brengt het werk van onder meer Joseph Beuys, Ad Gerritsen, Vincent van Gogh en Karel Appel in beeld en confronteert dat met de kritische organisatietheorie van Robert Cooper en haar eigen praktijkervaringen. Met een grote gevoeligheid voor het onzegbare in haar eigen tekst pareert ze het gangbare organisatiedenken. Met taal uit een ander discours biedt ze alternatieve blik op werk. Het resultaat is een krachtig pleidooi voor leven en werken op de grens van vrijheid en geweld.

Leerplaats Organiseren 3.0

In de Leerplaats Organiseren 3.0 lezen we gezamenlijk mijn boek Tussen de Regels en zoeken in zes bijeenkomsten naar nieuwe vormen van werken en organiseren. We starten twee series in 2013. Steeds vaker horen wij mensen in organisaties verzuchten dat regels en systemen het oorspronkelijke werk in de weg staan. De vraag van onze tijd is hoe we uit deze systeemverstrikking kunnen komen om weer ‘gewoon te kunnen doen wat nodig is’. In de Leerplaats Organiseren 3.0 staat die vraag centraal. Al onderzoekend en associërend verbinden we inzichten vanuit de filosofie en de kunst met de (organisatorische) vraagstuk- ken van deze tijd. We betrekken daarin ieders eigen ervaringen en ontdekken vernieuwende antwoorden die we verbinden aan ieders eigen werk en praktijk.

Bestel dit boek via Savannah Bay.

Bestel dit boek via bol.com.

Markten & Sectoren

Rijksoverheid

mieke moor

Organisatiefilosoof

Neem contact op