Powerswitch, naar een vitale samenleving | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Powerswitch, naar een vitale samenleving

De overheid en de markt hebben de afgelopen decennia veel ruimte ingenomen ten koste van de gemeenschap. Dat is pijnlijk want de gemeenschap is de plek waar burgerschap gekweekt wordt, waar burgers hun gedeeld eigen belang behartigen. Door de gekortwiekte gemeenschap verloren burgers het vertrouwen in de overheid en de markt. Verwezing en populisme zijn het gevolg.

Het kán anders! Burgers kunnen het heft in handen nemen en met elkaar de gemeenschap vitaal maken. In 'Powerswitch' schetst Jeroen den Uyl hoe dat kan. Na een historische schets geeft dit boek een hoopvol handvat met vele concrete voorbeelden hoe burgers in de samenleving weer invloed krijgen op hun eigen leven. Hij schetst ook welke ideologie hiervoor beschikbaar is en hoe organisaties hieraan kunnen bijdragen. En hij schetst hoe leiders, politici en managers hier zelf verantwoordelijkheid in kunnen nemen. Powerswitch is daarmee een aanstekelijk en origineel program van een nieuwe politieke beweging.

U kunt het boek bestellen via managementboek.nl Klik op onderstaand plaatje om een preview van het boek te bekijken:

Op 17 mei 2017 heeft de boekpresentatie plaatsgevonden in Pakhuis De Zwijger. U kunt deze boekpresentatie hier terugkijken.
Bekijk ter inspiratie ook het interview met Jeroen door Ruben Munsterman bij Café Weltschmerz.

 

Jeroen den Uyl

Partner

Neem contact op