Leiderschap van de programmamanager | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Leiderschap van de programmamanager

In programma’s werken mensen op een bijzondere manier samen aan het nastreven van doelen, zoals het verbeteren van de zorg in een regio of het vergroten van de bereikbaarheid van een stad. Programmamanagement is het bijzondere vak dat de betrokkenen helpt om dit soort complexe opgaven doelgericht en samenhangend aan te pakken.

Er is veel gepubliceerd over de methodische kant van programmamanagement, maar veel minder over de specifieke rol en het leiderschap van de programmamanager. Met dit boek vullen we die lacune in. De manier waarop een programmamanager zijn leiderschap vormgeeft, maakt in belangrijke mate het verschil tussen programma’s die slagen en programma’s die mislukken.

Op basis van vele praktijkgesprekken hebben we thema’s geselecteerd die wat ons betreft het fundament vormen onder het leiderschap van een programmamanager. Daarmee willen we je aanzetten tot reflectie op je eigen rolopvatting en rolinvulling, het diepgaander aanboren van je professionele norm en het vergroten van je bewustzijn over jouw leiderschap.

"Een uitgebreid naslagwerk waarin maar liefst veertien thema’s keurig zijn uitgewerkt en beschreven. Niet alleen voorzien van de laatste state of the art qua literatuur, maar ook steeds met uitstapjes naar de praktijk en een reeks van reflectievragen."  (bron: boekrecensie Dirk-Jan de Bruijn van Tulip Truckplatooning)

Lees de hele boekrecensie van Dirk-Jan de Bruijn op ManagementSite

Het boek 'Leiderschap van de programmamanager' is geschreven door Björn Prevaas, Helmuth Stoop en Jo Bos. Kijk op de website www.leiderschapvandeprogrammamanager.nl voor meer informatie over het boek, de auteurs en inhoudelijke blogs. Via deze website kunt u het boek ook bestellen.

Expertises

Programmamanagement

Helmuth Stoop

Partner

Neem contact op