DRIE - Vormgeven aan organisatieontwikkeling | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

DRIE - Vormgeven aan organisatieontwikkeling

De wens en gedachte om met interventies de organisatie te verbeteren is oprecht aanwezig. Echter, veel ontwerpen zijn ingericht binnen de wereld van leren en ontwikkelen (interventiewereld), en faciliteren daarmee voornamelijk de individuele ontwikkeling. Daadwerkelijke ontwikkeling in de organisatie vindt daarmee niet altijd plaats. Het gaat er steeds meer om met een groep mensen een bepaald resultaat te realiseren ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie.

Het vormgeven aan organisatieontwikkeling zien de auteurs als een samenspel van vier factoren:

  • Destinatie: Welke ambitie, welk perspectief hebben we? Welke beweging dient dit proces te ondersteunen? Wat willen we bereiken? Daarmee zoeken we de kern van de gewenste ontwikkeling in de organisatie, in plaats van in het formuleren van het doel van de interventie.
  • Ruimte: In welke omgeving(en) gaan we dat doen? En hoe kan de omgeving het proces ondersteunen? Hoe kiezen we de fysieke ruimte passend bij het proces dat we in willen richten”? Daarmee benutten we de impact van de ruimte, in plaats van de ruimte als gegeven aan te nemen.
  • Interventie: Welk type proces vormt de kern? En welke impuls interventies kiezen we daarbij? Welke flankerende interventies ondersteunen? In welke samenhang, in welk ritme? En welke taal kiezen we? Daarmee halen we de morsigheid uit het ontwerpen. En we expliciteren en onderbouwen de keuzes.
  • Eigenaren: Wie doen er mee? In welke rol? Wie is eigenaar van de ambitie, het ontwerp, de ontwikkeling? Hoe zijn de verhoudingen, belangen? Daarmee streven we ernaar de 'deelnemer' weer 'eigenaar' te laten zijn, en het systematische karakter van de Organisatieontwikkeling recht te doen.

Het boek bestaat uit vier delen: 

  1. De kunst en kunde van het ontwerpen
  2. Het model DRIE
  3. De werkwijze
  4. Handreikingen

Doelgroep: consultants, opleidingsdeskundigen, managers, studenten.

Bestel dit boek.